– Streikevarselet kommer som en reaksjon på at SLB UK benytter uorganisert arbeidskraft til å utføre våre streikende medlemmers arbeidsoppgaver på Ekofisk-feltet, skriver Industri Energi i en pressemelding.

Industri Energi-medlemmer har streiket for å få på plass tariffavtale siden 31. mars i år, men streiken har ifølge forbundet hatt liten effekt fordi «SLB UK har tatt i bruk uorganisert arbeidskraft til å utføre de streikende sine arbeidsoppgaver».

For tiden har forbundet ni medlemmer i SLB UK streik.

Oljearbeiderne som streiker for å få tariffavtale med SLB UK jobber på skipet “Island Captain” på Ekofisk-feltet.

Tar ut Archer-ansatte

LO og Industri Energi varsler nå at de tar ut 51 ansatte i Archer i streik.

Archer er et annet oljeserviceselskap, som også leverer tjenester på norsk sokkel. Sympatistreiken har en varslingsfrist på 21 dager og vil starte opp fra 27. september.

Industri Energi mener at de ansatte i SLB UK utfører arbeid som er omfattet av tariffområdet hvor oljeserviceavtalen gjelder, men at de ansatte har fått både lønns- og arbeidsbetingelser som er dårligere enn dette.

De ansatte har jobbet 28-28-rotasjon uten å få kompensasjon for overtid eller nattarbeid, ifølge pressemeldingen.

– Dersom de får lov til å drive med dumping av lønns- og arbeidsvilkår, blir det skeive konkurranseforhold og fare for kappløp mot bunnen-tilstander på sokkelen. Vi kommer ikke til å akseptere at SLB UK gjør Ekofisk-feltet til en arena for et slikt råttent kappløp, sier nestleder Ommund Stokka i Industri Energi i meldingen.

FriFagbevegelse har flere ganger i løpet av streiken bedt om tilsvar fra SLB UK, men henvendelsen har ikke blitt besvart.

Fem måneder med streik

Siden slutten av mars har en gruppe britiske oljearbeidere på norsk sokkel streiket for å få tariffavtale med arbeidsgiveren SLB UK. Oljeserviceselskapet Schlumberger Oilfield UK, som er en del av SLB UK, utfører brønnstimulering på Ekofisk-feltet.

De pumper kjemikalier fra et skip og ned i brønnene for å få en bedre oljeproduksjon. Dette gjør de på oppdrag for operatørselskapet ConocoPhilips.

SLB UK har tidligere sendt brev signert operasjonsleder Michael Bachmayer i SLB UK til sine ansatte om at deltakelse i streiken vil være i strid med kontrakten de har med bedriften, ifølge Industri Energi.

Ifølge brevet fra selskapet anerkjenner de ikke at Industri Energi skal representere de aktuelle ansatte og forhandle for dem. Derfor ser også SLB UK på streiken som ulovlig, og at å delta i den vil bryte britisk lov og ansettelseskontrakten.

ConocoPhilips har tidligere ikke ønsket å gi noen kommentarer til saken eller konflikten.

Forventer effekt av sympatistreik

Sympatistreiken vil medføre at vedlikeholdsarbeidet i brønnene stopper opp. I tillegg bistår Archer SLB UK i brønnstimuleringsarbeidet, som også vil stoppe opp.

– Det er et kraftig verktøy vi nå tar i bruk, men det er også helt nødvendig. Det er første gang i moderne tid vi møter slik oppførsel på norsk sokkel, og hele vårt forbund er klare til å gjøre det som må til for å vinne fram i kravet om noe så grunnleggende i norsk arbeidsliv, som en tariffavtale, sier Stokka i pressemeldingen.

Han har fulgt saken for Industri Energi og har tidligere uttalt at saken minner om arbeidslivet på 1930-tallet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *