Regjeringen bekrefter mandag formiddag at de to offentlige organene skal bytte navn. Stavanger Aftenblad omtalte nyheten først.

Oljedirektoratet blir Sokkeldirektoratet, mens Petroleumstilsynet blir Havindustritilsynet.

Navneendringen skjer 1. januar, fortalte statsminister Jonas Gahr Støre da han mandag formiddag besøkte Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet.

Støre la under besøket vekt på at de to organene bidrar med å utvikle norsk sektor videre, både innen olje og gass og innen nye næringer som transport og lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler, skriver regjeringen i en pressemelding.

– Gjennom disse navneendringene anerkjenner vi det viktige arbeidet direktoratet og tilsynet gjør i utviklingen av transport og lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler, sa statsminister Støre.

Oljedirektoratet ligger under Olje- og energidepartementet. Fagdirektoratet ble opprettet i 1972, og har som oppgave å bidra til «størst mulige verdier for samfunnet fra olje- og gassnæringen gjennom en effektiv og forsvarlig ressursforvaltning».

Torgeir Stordal ble oljedirektør i april 2023. Hovedkontoret til direktoratet ligger i Stavanger.

Petroleumstilsynet har ansvar for å føre tilsyn med sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Det har også ansvaret tilsyn med petroleumsanlegg som Mongstad, Melkøya og Kollsnes.

Petroleumstilsynet ble opprettet da det ble skilt ut fra Oljedirektoratet i 2004. Tilsynet holder også til i Stavanger. Anne Myhrvold er direktør.