Et fat nordsjøolje kostet mandag morgen på det meste 88,50 dollar, det høyeste nivået så langt i år.

Sist gang oljeprisen var like høy, var i november 2022. Oljeprisen fikk et betydelig løft etter de amerikanske jobbtallene ble offentliggjort fredag.

Tallene fra USA blir av flere analytikere tolket som at den amerikanske sentralbanken kan la styringsrenten stå uendret ved neste rentemøte, noe som kan føre til at etterspørselen i økonomien, og dermed oljeprisen, stiger. 

(NTB)