Etter å ha inngått nye avtaler med Vår Energi og mottatt fornyet tillit fra Equinor, vil riggselskapet ha tre bore-rigger i operasjon på norsk sokkel. Det gir behov for opptil 350 nye medarbeidere.

Denne uken ble kjent at COSL Drilling Europe vinner hele tre kontrakter på norsk sokkel.

De kommende årene skal COSLProspector bore for Vår Energi i Barentshavet, og riggene COSLPromoter og COSLInnovator skal bore for Equinor i Nordsjøen. Alle tre riggene har kontrakter opp til 5 år hver.– Vi er utrolig stolte over å inngå svært viktige avtaler for selskapet. Det er en anerkjennelse av våre dyktige ansatte, samt våre trygge og effektive 6. generasjonsrigger, sier Frank Tollefsen, administrerende direktør i COSL Drilling Europe.

Ved at COSLProspector flyttes til Barentshavet, vil COSL ha tre bore-rigger i operasjon på norsk sokkel. Dette, inkludert de øvrige nye riggavtalene, gir et behov for å rekruttere et større antall nye ansatte.

Det anslås et totalt behov for 350 nye medarbeidere på Norsk sokkel, som fordeler seg på 320 offshore og 30 landansatte.