Med dette prosjektet forventer Equinor og partnerne å øke produksjonen med 26 millioner fat oljeekvivalenter fra Statfjord Øst.

Prosjektet er gjennomført med gode sikkerhetsresultater og er forventet å leveres innenfor kostnadsestimat til tross for økt inflasjon og svekket kronekurs. Produksjonen starter et halvt år før planlagt, ifølge Equinor. 

– Dette viser betydningen av å forlenge levetiden på modne felt og maksimere verdiskapningen fra eksisterende infrastruktur på norsk sokkel. Prosjektet bidrar til å forlenge levetiden til Statfjord C til 2040. Det har god lønnsomhet, og verdien på den økte produksjonen tilsvarer rundt 20 milliarder kroner med dagens oljepris. Det er god ressursutnyttelse som gir gode ringvirkninger for norske leverandører, sier Camilla Salthe, direktør for felt i senfase i Equinor.

Det er boret to nye brønner fra eksisterende brønnrammer, og det skal bores ytterligere tre nye brønner. Statfjord Øst er tilknyttet Statfjord C-plattformen, og prosjektet inkluderer en ombygging på Statfjord C og legging av ny rørledning for gassløft ut til havbunnsbrønnene.

– Dette er et godt eksempel på hvordan vi jobber med modne felt. Equinor skal være en ledende operatør for felt i senfase på norsk sokkel. Derfor må vi finne nye måter å jobbe på for å redusere kostnader. Sammen med partnerne har vi gjort ting enklere og raskere samtidig som vi har opprettholdt kvaliteten, sier Ketil Rongved, direktør for prosjekter for felt i senfase i Equinor.

Utvinningsgraden på olje fra feltet forventes å øke fra 58 til 63 prosent som et resultat av dette prosjektet. Statfjord Øst startet produksjonen i 1994. Feltet ligger 5 kilometer fra Statfjord C.

Prosjektet ble besluttet av partnerskapet i 2020 og godkjent av Olje- og Energidepartementet i 2021.