Brønn 35/11-26 S og 35/11-26 A ble boret av boreinnretningen Deepsea Stavanger.

Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelsene 090, har avsluttet boring av 35/11-26 S og 35/11-26 A. Brønnene er boret om lag 4 kilometer vest for Framfeltet og 130 kilometer nordvest for Bergen.

Primært letemål for undersøkelsesbrønn 35/11-26 S var å påvise petroleum i sandstein i Heatherformasjonen av senjura alder og Brentgruppen av midtjura alder, samt å undersøke reservoaregenskapene i Cookformasjonen av tidligjura alder.

Sekundært letemål var å samle inn reservoardata i Listaformasjonen av paleocen alder.

Brønn 35/11-26 S påtraff en gasskolonne på 7 meter og en oljekolonne på 26 meter i Heatherformasjonen, i sandsteinslag på til sammen 33 meter mektighet med moderat til god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakt ble ikke påtruffet.

Brentgruppen og Cookformasjonen var vannfylte med moderat til god reservoarkvalitet.

Sekundært letemål i Listaformasjonen ble ikke påtruffet.

Brønn 35/11-26 A påtraff sandsteiner av moderat til god reservoarkvalitet i Heatherformasjonen, reservoaret var vannfylt.

Det ble også påvist olje og gass i grunnere intra-Heather sandsteiner i begge brønnene.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 1,5 og 5,5 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere å knytte funnet opp til eksisterende infrastruktur i Framområdet sammen med andre funn i nærheten.

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den 21. og 22. letebrønnen i utvinningstillatelse 090. Tillatelsen ble tildelt i 8. konsesjonsrunde i 1984.

Brønn 35/11-26 S ble boret til et vertikalt dyp på 3409 meter og et målt dyp på 3770 meter under havflaten og ble avsluttet i Amundsenformasjonen av tidligjura alder.

Brønn 35/11-26 A ble boret til et vertikalt dyp 3000 meter og et målt dyp på 3421 meter under havflaten og ble avsluttet i Heatherformasjonen av senjura alder.

Havdypet er 356 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønn 35/11-26 S og 35/11-26 A ble boret av boreinnretningen Deepsea Stavanger som nå skal bore undersøkelsesbrønn 30/11-15 i utvinningstillatelse 035 i Nordsjøen, der Equinor Energy AS er operatør.

Kart som viser hvor brønnene 35/11-26 S og A er lokalisert.