Storbritannia planlegger å dele ut over 100 nye olje- og gasslisenser i Nordsjøen for å bidra til økt energiuavhengighet, sier landets regjering.

Statsminister Rishi Sunak sier planen er i tråd med regjeringens miljømål. Selv om målet om klimanøytralitet nås innen 2050, skal olje og gass fortsatt dekke rundt en firedel av energibehovet.

Sunak sier de nye lisensene skal støtte opp om forsyningene innenlands og redusere avhengigheten av fiendtlig innstilte stater. I tillegg skal lisensene bidra til økt sysselsetting og redusere karbonavtrykket, sammenlignet med import av naturgass.

Den britiske regjeringen kunngjør samtidig planer om å sette opp to nye klynger for karbonfangst og -lagring i Skottland og Nord-England.

– Ettersom Storbritannias produksjon av olje og gass avtar raskt, vil nye lisenser redusere nedgangen i leveransene og sørge for viktig energisikkert, slik at vi kan holde kursen mot klimanøytralitet innen 2050, heter det i en uttalelse fra den britiske regjeringen.