HMS-konferansen arrangeres i Stavanger 23-24. august. Konferansen begynner å fylles opp, men vi har ennå noen få ledige plasser.

HMS-konferansen er en av forbundets mest populære konferanser, med plass til 150 deltakere og normalt flere titalls personer på venteliste. Årets konferanse arrangeres på Clarion Energy-hotellet på Tjensvoll, like utenfor Stavanger sentrum.

Konferansen skal gi tillitsvalgte og verneombud faglig påfyll om helse, miljø og sikkerhet (HMS). Og det er en god arena for å bygge nettverk med folk som har liknende roller på tvers av bransjer på land og sokkel.

Programmet for konferansen er nå klart. Første del handler om den nye sikkerhetssituasjonen som har betydning både for offshore- og landindustrien. Fokus rettes mot ytre tusler og cybersikkerhet. Etter lunsj vil programmet handle om rammebetingelsene for et velfungerende arbeidsmiljø. Der diskuterer vi partssamarbeidet og om norsk arbeidsmiljø er best i Europa.

Dag to er rettet mot tradisjonelle arbeidslivstema som arbeidstid, psykososialt arbeidsmiljø og betydningen av å jobbe, samt inkluderende arbeidsliv. Det vil også bli en presentasjon av Mannutvalget som har fått i oppdrag av regjeringen å utrede likestillingsutfordringer for gutter og menn.

Konferansen er gratis for medlemmer av Industri Energi. Meld deg på her.

Program HMS-konferansen 2023

Dag 1. «Rammebetingelser»

11:00     Velkommen og introduksjon av konferansier

Lill-Heidi Bakkerud, nestleder Industri Energi

11:05     Praktiske opplysninger og program

Idunn Tobiassen, konferansier, tillitsvalgt i Equinor

11:10    Den nye sikkerhetssituasjonen

Tormod Heier, professor ved Stabsskolen, Forsvarets Høyskole

12:00     Lunsj

13:00     Statlige aktører – hvordan opererer disse og hvilke trusler utgjør de

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) – navn kommer

13:45     For å takle datamaskiner og cyber space, må du skjønne deg, ditt og dine! Og ditt eget beste…

Jørgen Dyrhaug, spesialrådgiver Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) 

14:30     Pause

14:50     Partssamarbeid sett fra Brussel

Robert Hansen, leder ved LOs kontor i Brussel

15:20    Er norsk arbeidsmiljø best i Europa?

Ståle Østhus, forsker ved Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse (NOA) og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

16:05     Pause

16:20     Safetec rapporten om rammebetingelser

Rolf Johan Bye, spesialistrådgiver Safetec

17:20    Bakgrunnen for Safetec-rapporten

Irene Dahle, sjefingeniør Petroleumstilsynet

17:50     Avslutning

19:00     Middag

Dag 2. «Arbeidstidsmiljø»

09:00     Presentasjon av forbundets HMS-arbeid

Industri Energi

09:30     Hva er forsvarlig arbeidstid? Hvordan og hvorfor forsvarlighetsvurdere?

Lene Tønnesland Grosås, seniorrådgiver/jurist Arbeidstilsynet

10:30     Pause

10:45     Psykisk arbeidsmiljø – trenger vi en egen forskrift?

Bergljot Fuhr Lunde, rådgiver LO

11:30     Lunsj

12:30     Inkluderende Arbeidsliv – bransjeprogram

Petter Arnesen, prosjektleder Norsk Industri

13:00     Mannsutvalget

Claus Jervell, leder Mannsutvalget

13:45     Pause

14:00     Myke verdier og hard kapital – Om åpenhet og forebygging i arbeidslivet

Johanna Myklebust og Joachim Kjennerud, Mental Helse                                                           

15:00     Vel hjem