Karantenekompensasjon - Oppdatering 03.03.2023

Vedlagt finner dere et informasjonsskriv (på norsk/engelsk) om hva som er gjort, status per nå, og veien videre. Vi har også gått gjennom nettsidene for karanteneprosjektet og oppdatert / ajourført en del informasjon der.