Antall Besøkende:349712


Tariffavtale Login OCS
Brudd i lønnsforhandlingene på flyteriggavtalen
Det ble natt til onsdag brudd i forhandlingene mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund (NR) i lønnsoppgjøret for flyteriggansatte
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 
Mellomoppgjøret 2023: Enighet i lønnsoppgjøret for sokkelansatte
Industri Energi kom onsdag kveld i havn med lønnsforhandlingene for operatør-, boring- og forpleiningsansatte på sokkelen. – Vi er fornøyde med å ha oppnådd et godt resultat, sier forhandlingsleder Lill-Heidi Bakkerud i Industri Energi.
Industri Energi og Offshore Norge er enig om et forhandlingsresultat som gir sokkelansatte en lønnsøkning 41.700 kroner, pluss et etterslep på 6747 kroner for boring og forpleining. Dette er gjeldende fra 1. juni i år.

I tillegg blir skift-/nattillegget økt med 4,50 kroner til 91,50 kroner. Konferansetillegget økes med 6 kroner til 115 kroner per time. Helligdagsgodtgjørelsen økes med 75 kroner til 2275 kroner.
 
 Lill-Heidi Bakkerud (bildet), forhandlingsleder og nestleder i Industri Energi, understreker at LO-streiken la grunnlaget for oppgjøret og muligheten for å komme fram til en god løsning.

-Vi er fornøyd med å ha oppnådd et resultat i tråd med forventingene våre i et mellomoppgjør, sier hun og legger til at forhandlingene har foregått i en god tone.
 
 Protokolltilførsel om lederlønn og bonus
Industri Energi har tatt med følgende protokolltilførsel om selskapenes lederlønninger og bruk av bonuser:

«Våre ledere maner til kollektiv fornuft for arbeidstakere og peker i forhandlinger på viktigheten av frontfagsrammen. Samtidig tar de selv ut en rekordhøy lønnsvekst på over 20 %. Dette bidrar til å undergrave den norske modellen. Det kan ikke bare være arbeidstakerne som skal bidra til en bærekraftig lønnsutvikling. Dette må også våre ledere være med på, og Offshore Norge og NHO har et ansvar for at det skjer.»

«Industri Energi ser også med bekymring på de store forskjeller i bonusutbetalinger i bedriftene. Dette bidrar til dårlig arbeidsmiljø og uakseptable forskjeller blant de ansatte. Vår holdning er at dersom det skal gis bonus, skal denne være lik i kroner for alle ansatte i bedriften»

Omfatter 4000 medlemmer
Forhandlingene om sokkelavtalene omfatter drøyt 4000 Industri Energi-medlemmer som jobber på faste offshoreinstallasjoner for operatørselskapene, samt innen forpleining og boring.
 
 I operatørselskapene fortsetter man med lokale forhandlinger, mens boring og forpleining er ferdig med årets oppgjør.

I år er det mellomoppgjør. Det betyr at det det bare forhandles om økonomiske reguleringer, i motsetning til hovedoppgjør der man forhandler om hele overenskomstene.


   
   Del på:         
 
email email
Arkiv
 • –Vi har klare forve...
  – De økonomiske forholdene ligger til rette for å ta ut reallønnsvekst for...
 • Industri Energi star...
  Industri Energi starter i høst et omfattende prosjekt med å forberede neste års ...
 • -Vi aksepterer ikke ...
  Klubbleder Per Holstein i ESS Support Services slår fast at Industri Energi ikk...
 • Boliglån: Ny avtale ...
  LO og forbundene har nå fremforhandlet nye og lavere renter for medlemmene på b...
 • Brudd i lønnsforhand...
  - Det er skuffende at NHO ikke ville komme norske arbeidstakere i møte, sier LO...
 • Økt kjøpekraft er et...
  -LO har klar forventning om at medlemmene skal få økt kjøpekraft i årets oppgjø...
 • Nå kan du logge inn ...
  Innloggingen til Min side er endret slik at du som er medlem, kan logge deg inn ...
 • Flyteriggavtalen 201...
  TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHORE INNRETNINGER SAMTBORING OG ...
 • Hyretabell / Wage ma...
  Vedlagt finner du oppdatert hyretabell. Endringene trer i kraft fra 1/6-2018. P...
 • Partene ble enige - ...
  Enighet i meklingen på flyteriggavtalenIndustri Energi og Norges Rederiforbund (...
 
 - Kabura/Publisher  1.0  | levert av iT Løsninger no as.