Antall Besøkende:344795


Tariffavtale Login OCS
Equinor med olje- og gassfunn i Nordsjøen
Funnet ble gjort etter boring av en letebrønn nær Troll-feltet i Nordsjøen, ifølge en pressemelding fra selskapet.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 
Karantene-kompensasjon: Veien videre - Compensation for quaranteen - Moving forward.

Compensation for quaranteen - Moving forward.


As you all know, in this year´s main negotiations, all of our delegations within the oil sector had claims regarding getting the companies to compensate for quaranteen periods endured during the pandemic. Sadly this claim didn´t go through. The Oil Companies refused to follow orders from NHO to «get their houses in order». The lawyers in LO have assessed the case to be difficult to win with regards to the quaranteen imposed by the government. But they have also stated that it is possible to argue individual cases concerning employees who have stayed in quaranteen due to the companies´ own rules which were stricter than the government´s.

Industri Energi will in the coming week sort out how LO wishes to handle the individual cases. In the mean time it is important that local shop stewards go through the various quaranteens imposed by the companies and the extent to which these can be said to differ from the various governmentally imposed quaranteens. We also ask members to prepare documentation in their own cases, documenting timelines and so on.

This link may be useful going forward. It shows the timeline for the government imposed quaranteen during the pandemic.

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/tidslinje-koronaviruset/id2692402/


Karantene-kompensasjon: Veien videre

Som dere vet så forsøkte alle de av våre forhandlingsutvalg som representerer offshore-ansatte å få arbeidsgiverne på de forskjellige tariffavtalene med på å kompensere for utstått karantene. Det klarte vi dessverre ikke å få gjennomslag for. Operatørselskapene nektet som vi tidligere har informert om, å følge oppfordringen fra Næringslivets Hovedorganisasjon om «å rydde opp».
LO-advokatenes vurdering har vært at de vanskelig kan vinne fram med krav om kompensasjon for myndighetspålagte karantener men har samtidig uttalt at en kan vinne fram med individuelle søksmål for ansatte som har blitt pålagt karantene utover myndighetspålagt karantene.
Forbundet vil i de nærmeste dagene få avklart med LO-advokatene hvordan de ønsker å få de individuelle sakene presentert. I mellomtiden er det viktig at lokaletillitsvalgte går igjennom hvilke karantenegrep som ble tatt i egen bedrift og i hvilken grad disse må kunne vurderes å ligge utenfor de myndighetspålagte karantene. Det er også på sin plass å be medlemmene forberede sine egne saker med å sette opp og dokumentere karanteneperioder.

With kind regards

Paal Gisle Brennholm
Leder / Manager

SAIPEM EMPLOYEES ASSOCIATION
Address: Tøyengata 26A, 0190 Oslo NORWAY
Phone: +47 40616875
Paal@ie-saipem.no
http://www.ie-saipem.no


   
   Del på:         
 
email email
Arkiv
 • NOVA FIRST OIL
  Please read the emails below from Wintershall DEA and Fabio Micari.This is great...
 • NYE LØNNSTABELLER pr...
 • MULIG STREIK - POSSI...
 • Ønsker alle en God 1...
  Wish everyone a great May 17th. Ønsker alle en god 17.mai
 • Forlik i saken om ko...
  Partene har inngått forlik i kravet om kompensasjon for tiden medlemmer har bruk...
 • TVIST OM KOMPENSASJO...
  Partene har i dag blitt enige om å løse saken utenrettslig og heve saken forArbe...
 • BUONA PASQUA - GOD P...
 • SAIPEM NEWSLETTER MA...
  It’s time for Offshore Drilling Newsletter March’sedition.
 • Pyskososiale undersø...
  WORK ENVIRONMENT SURVEY SAIPEM OFFSHORE 2022
 • Saipem bags offshore...
  Following its recent decision to focus on its core oil and gas drilling activiti...
 
 - Kabura/Publisher  1.0  | levert av iT Løsninger no as.