Antall Besøkende:285663


Tariffavtale Login OCS
Dolphin vil kjøpe flere av riggene til Seadrill
Dolphin Drilling har store vekstambisjoner. Nå har selskapet kastet seg inn i kampen om å kjøpe inntil åtte rigger fra konkursrammede Seadrill.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 
Midlertidig endring i SEA / Temporary changes in SEA.

I was recently asked if I could take a 1/2 year commitment with the association centrally as a caseworker.

I have agreed to this, and the company has given me a 75% leave of absence from January 1st, 2021 to July 1st, 2021.

This means that the deputy manager, Roar Johansen, will take over the day-to-day operation of SEA.
If you have any requests/cases for SEA, I would appreciate it if you contact the abovementioned.
Tel: +47 40458645
E-mail:
roar@ie-saipem.no

I will still attend meetings with the company, board meetings, annual meetings, and possibly other meetings we may have under the auspices of SEA.

I would also like to thank Roar for accepting this responsibility while I am at IE.

Without his goodwill, it would have never been possible.

Of course, Paal Gisle will also assist Roar during this period, even though he works offshore full-time.

 

I would also like to take this opportunity to wish you a very Merry Christmas and a Happy New Year.

Whether you are religious or not, the Christmas holiday is an important time for gathering your loved ones. 

If you have chosen to work offshore, you have also chosen to only being with your loved ones for this holiday some years; it goes with the territory.

Because of the pandemic, not only do some of our colleagues have to be offshore, but some have to quarantine over the holiday.

My thoughts go to all those who have had their schedule changed from 2/4 to almost 4/2, especially those in quarantine during the Christmas holiday and New Year’s.

-------------------------------------

 

Jeg ble for kort tid siden spurt om jeg kan ta et engasjement på 1/2 år hos forbundet sentralt som saksbehandler.

Dette har jeg takket ja til, og bedriften har gitt meg 75% permisjon 1/1-2021 til 1/7-2021.

Det betyr at nestleder, Roar Johansen, vil ta over den daglige driften av SEA.
Ad ovennevnte håper jeg du kan henvende deg til ham dersom det skulle være noen forespørsler/saker for SEA.
Mob: +47 40458645
E-post:
roar@ie-saipem.no

Jeg vil fremdeles være med på møtene med bedriften, styremøter, årsmøte, og muligens andre møter vi måtte ha i SEA regi.

Jeg vil med dette også takke Roar, som har sagt seg villig til å ta over skuta mens jeg er hos IE.
Uten hans velvilje hadde det ikke vært mulig.

Paal Gisle vil selvfølgelig også bistå Roar i denne perioden, selv om han er på full tid offshore.

 

Jeg vil også benytte anledningen til å ønske deg en riktig god julehøytid, og et godt nytt år.

Uavhengig av om man er religiøs eller ei er jo julehøytiden viktig for å samle sine nære og kjære. 

Har man valgt å arbeide offshore så har man jo også valgt at man får være med sine nære og kjære denne høytiden noen av årene, it goes with the territory.

Pandemien har gjort at det er mange av våre kollegaer ikke bare må være offshore, men sitte i karantene under høytiden.

Mine tanker går til alle de som har fått endret sin schedule fra 2/4 til nesten 4/2, og da spesielt de som sitter i karantene i jule- og nyttårshøytiden.

 

Med vennlig hilsen / yours sincerely

SAIPEM EMPLOYEES ASSOCIATION

 

de Vries, Robert Jaques

Leder / manager   
   Del på:         
 
email email
Arkiv
 • SAIPEM - Covid 19- B...
  The global case incidence remained high, although a slight downward trend was o...
 • Coronavirus disease ...
  The global acceleration in case incidence has slowed down in last week, with a...
 • Industri Energi jobb...
  –Vi står på hele tiden for å komme fram til bedre løsninger for medlemmene...
 • Crew change days Ham...
 • Kom sterkere tilbake...
  Gratis kompetanseheving for deg som jobber innen olje-,gass- og leverandørindust...
 • SAIPEM - Covid-19 Bu...
  Please find enclosed the 165th Epidemiological bulletin regarding Coronavirusd...
 • Please find attached...
  Covid-19: Test regime/quarantine for foreigners travelling offshore
 • It’s time for Offsho...
 • SAIPEM - Covid 19- B...
  CFR (case fatality rate) — is the proportion of deaths from COVID-19 disea...
 • SAIPEM - Covid 19- B...
  Dear All, Please find attached update N 161.
 
 - Kabura/Publisher  1.0  | levert av iT Løsninger no as.