Antall Besøkende:266647


Tariffavtale Login OCS
SAIPEM Covid 19 Bulletin 118
Good morning,please find attached the latest update from Corporateregarding the Covid 19 situation.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 
LO helikopterutvalg krever godt ivaretatt smittevern om bord i offshorehelikoptrene
LO helikopterutvalg forventer at oljeselskapene sørger for godt ivaretatt smittevern om bord på offshorehelikoptrene. Utvalget krever maksimum 12 passasjerer om bord i hvert helikopter.

–Vi har sendt et brev til Norsk olje og gass og Luftfartstilsynet der vi krever maksimum 12 passasjerer i helikoptrene som går i trafikk til og fra norsk sokkel, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø, leder i LO helikopterutvalg.

Han viser til at oljeselskapene i dag opererer med svært ulik praksis rundt antall passasjerer i helikoptrene.

– Noen oljeselskap opererer med 12 passasjerer begge veier, andre med 12 passasjerer ut og flere inn, mens minst ett selskap flyr med fullt helikopter, altså 19 passasjerer begge veier. Vi mener slik ulik praksis er uakseptabel, sier Henrik Fjeldsbø.

Helikopterutvalget forventer at oljeselskapene, gjennom Norsk olje og gass, snarest får på plass en retningslinje om at det skal være ordentlig smittevern og maks 12 passasjerer i hvert helikopter. Og at Luftfartstilsynet følger dette opp.

-Tilbakemeldingen vi har fått fra Luftfartstilsynet er at det deler vår vurdering, mens enkelte oljeselskaper stritter imot, sier Fjeldsbø.

Trenger lik praksis mellom oljeselskapene

Henrik Fjeldsbø sier kravet først og fremst handler om godt smittevern for passasjerer og piloter, men samtidig skaper den ulike praksisen utfordringer for helikopteroperatørene og ikke minst forvirring blant passasjerene.

Han viser til Helsedirektoratets veiledning om smittevern i luftfarten.

-Om bord i passasjerfly er det krav om at det skal være ett ledig sete, eller midtgang, mellom passasjerene, mens i helikoptrene risikerer man at alle setene er i bruk, sier Fjeldsbø.

Større smittefare i helikopter enn i passasjerfly

I helikoptre er det dessuten ikke trykkabin, ikke så hyppig utskifting av luft og heller ikke så god luftfiltrering som om bord i passasjerfly.

– Nettopp det er grunnen til at Folkehelseinstituttet mener det er lav smittefare om bord i passasjerfly, sier helikoptereksperten.

LO helikopterutvalg mener det er gode grunner for at oljeselskapene må sørge for god nok avstand mellom passasjerene i offshorehelikoptre og anbefaler at det blir ett ledig sete mellom passasjerene, slik at det blir maks 12 passasjerer.

I brevet som er sendt til Norsk olje og gass anbefaler helikopterutvalget at det utarbeides retningslinjer for antall passasjerer per helikoptertype, basert på minstekravet fra Helsedirektoratets veileder. Det anbefales at Norsk olje og gass koordinerer dette arbeidet slik at det blir én praksis mellom de ulike selskapene. Og Norsk olje og gass må involvere fagforbundene i dette arbeidet.   
   Del på:         
 
email email
Arkiv
 • IE-leder Frode Alfhe...
  Redningspakken til olje- og gassnæringen må endres av Stortinget. Det er også Fr...
 • PRESENTASJON FRA NAV
  Se vedlagte presentsjon fra NAV.
 • General info regardi...
  Please find attached newsletter and some forms from NAV.
 • Dette er Nav-ytelsen...
 • Så mye taper du på a...
 • Offshore Drilling Ne...
 • Permitteringer / kon...
  Dersom du er en av de uheldige som blir permittert er det viktig at dugir forbun...
 • SAIPEM Covid 19- Bu...
  Please find attached the 97thEpidemiological bulletin regarding Coronavirus di...
 • To get your rights t...
  If it's coming to a mass dismissal, the employer has to inform Nav about the si...
 • Forskudd dagpenger /...
  The site is not in English.Please use google translate. Normal 0 21 ...
 
 - Kabura/Publisher  1.0  | levert av iT Løsninger no as.