Antall Besøkende:332797


Tariffavtale Login OCS
-Forsvaret må være synlig til stede på sokkelen
Droneaktivitet og gasslekkasjen i Østersjøen gjør at flere offshorearbeidere er urolige. -Vi mener det nå trengs synlig tilstedeværelse fra Forsvaret på sokkelen, både for å avskrekke og berolige, sier forbundssekretær Henrik Solvorn Fjeldsbø i Industri Energi.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 
Enighet i mekling, ingen streik på sokkelen.

Industri Energi kom søndag formiddag til enighet med Norsk olje og gass i meklingen på sokkelavtalene. Det blir derfor ikke streik.

Vi er fornøyd med at vi har klart å komme til enighet om et krevende oppgjør, sier Lill-Heidi Bakkerud som er forhandlingsleder for sokkelavtalene i Industri Energi.

Partene har hos Riksmekleren i Oslo kommet fram til et resultat som gir de offshoreansatte et samlet lønnstillegg på 32.200 kroner. Boring og forpleining får dessuten et etterslepstillegg på 6238 kroner.

I tillegg blir skift- og nattillegget økt med 4 kroner til 87 kroner per time. Konferansetillegget økes med 5 kroner til 109 kroner per time. Helligdagsgodtgjørelsen økes fra 2120 kroner til 2200 kroner per dag.

Det generelle lønnstillegget og endring av satser gjøres gjeldende fra 1. juni 2022.

Forhandles om alle bestemmelser i avtalene

I år er det hovedoppgjør hvor det forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalene.

Partene er enig om flere forbedringer i avtalene, blant annet at tid medgått til reise, venting, samt utilsiktet overnatting på normalt ubemannet innretning (NUI) godtgjøres med samlet timelønn inntil 12 timer per døgn i det som skulle vært fritid på sokkelen.

Endring av arbeidsperiode i løpet av en utvidet oppholdsperiode kompenseres i henhold til paragraf 3.5, som er en stor forbedring for skiftgående personell.

 

Tillegget for kjøkkensjefer og renholdsledere økes fra 1200 kroner til 1800 kroner per måned. Mens tillegget for vikariat i ledende stillinger økes fra 400 kroner til 550 kroner per dag.  

Det er presisert at offshore sykepleiere godtgjøres med 8 prosent for pasientarbeid utenom normal arbeidstid.

Viktigheten av tillitsvalgtes arbeidsforhold

Partene i overenskomsten påpeker viktigheten av å lokalt tilrettelegge for fagforeningsaktivitet.

Industri Energi har dessuten tatt med følgende protokolltilførsel: «Industri Energi ser med bekymring på utviklingen i operatørselskapene der store forskjeller i bonusutbetalinger gir dårlig arbeidsmiljø og uakseptable forskjeller blant våre medlemmer. Bonusordningene slik de praktiseres i dag framstår som et parallelt lønnssystem som truer det organiserte arbeidsliv, frontfaget og den norske modellen

Sokkelavtalene omfatter forbundets medlemmer som jobber offshore i operatørselskapene, innen boring på faste installasjoner og i forpleiningen.

Industri Energi har 4300 medlemmer som er omfattet av sokkelavtalene.

I operatørselskapene fortsetter man med lokale forhandlinger, mens boring og forpleining nå er ferdig med årets oppgjør.

 


   
   Del på:         
 
email email
Arkiv
 • CCB-klubben iverkset...
  Det er brudd i de lokale forhandlingene i Coast Center Base (CCB) Ågotnes. ...
 • Tvungen lønnsnemnd i...
  Regjeringen fryktet sosial uro og alvorlige sikkerhetspolitiske konsekvenser i E...
 • Går ut i streik – tr...
  Lederne har tatt ut 74 medlemmer i streik, noe som medfører at oljefeltene Gudru...
 • Meklingen på flyteri...
  Mekling på flyteriggavtalen startet mandag formiddag hos Riksmekleren i Oslo. Hv...
 • Cambozola var tørr
  Equinor, operatør for utvinningstillatelse 1049, har avsluttet boring av undersø...
 • Enighet i mekling, i...
  Industri Energi kom søndag formiddag til enighet med Norsk olje og gass i meklin...
 • Ørjan Normann utford...
  Ørjan Normann, hovedtillitsvalgt ved Hydro Husnes og leder i samarbeidskomi...
 • Equinor med nytt olj...
  Equinor har gjort et nytt funn av olje ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet....
 • Brudd i forhandlinge...
  Det ble natt til fredag brudd i forhandlingene mellom Industri Energi og Norges ...
 • Forhandlingene på fl...
  Tarifforhandlingene mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund for flyterigg...
 
 - Kabura/Publisher  1.0  | levert av iT Løsninger no as.