Antall Besøkende:349713


Tariffavtale Login OCS
Brudd i lønnsforhandlingene på flyteriggavtalen
Det ble natt til onsdag brudd i forhandlingene mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund (NR) i lønnsoppgjøret for flyteriggansatte
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 
Enighet i mekling, ingen streik på sokkelen.

Industri Energi kom søndag formiddag til enighet med Norsk olje og gass i meklingen på sokkelavtalene. Det blir derfor ikke streik.

Vi er fornøyd med at vi har klart å komme til enighet om et krevende oppgjør, sier Lill-Heidi Bakkerud som er forhandlingsleder for sokkelavtalene i Industri Energi.

Partene har hos Riksmekleren i Oslo kommet fram til et resultat som gir de offshoreansatte et samlet lønnstillegg på 32.200 kroner. Boring og forpleining får dessuten et etterslepstillegg på 6238 kroner.

I tillegg blir skift- og nattillegget økt med 4 kroner til 87 kroner per time. Konferansetillegget økes med 5 kroner til 109 kroner per time. Helligdagsgodtgjørelsen økes fra 2120 kroner til 2200 kroner per dag.

Det generelle lønnstillegget og endring av satser gjøres gjeldende fra 1. juni 2022.

Forhandles om alle bestemmelser i avtalene

I år er det hovedoppgjør hvor det forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalene.

Partene er enig om flere forbedringer i avtalene, blant annet at tid medgått til reise, venting, samt utilsiktet overnatting på normalt ubemannet innretning (NUI) godtgjøres med samlet timelønn inntil 12 timer per døgn i det som skulle vært fritid på sokkelen.

Endring av arbeidsperiode i løpet av en utvidet oppholdsperiode kompenseres i henhold til paragraf 3.5, som er en stor forbedring for skiftgående personell.

 

Tillegget for kjøkkensjefer og renholdsledere økes fra 1200 kroner til 1800 kroner per måned. Mens tillegget for vikariat i ledende stillinger økes fra 400 kroner til 550 kroner per dag.  

Det er presisert at offshore sykepleiere godtgjøres med 8 prosent for pasientarbeid utenom normal arbeidstid.

Viktigheten av tillitsvalgtes arbeidsforhold

Partene i overenskomsten påpeker viktigheten av å lokalt tilrettelegge for fagforeningsaktivitet.

Industri Energi har dessuten tatt med følgende protokolltilførsel: «Industri Energi ser med bekymring på utviklingen i operatørselskapene der store forskjeller i bonusutbetalinger gir dårlig arbeidsmiljø og uakseptable forskjeller blant våre medlemmer. Bonusordningene slik de praktiseres i dag framstår som et parallelt lønnssystem som truer det organiserte arbeidsliv, frontfaget og den norske modellen

Sokkelavtalene omfatter forbundets medlemmer som jobber offshore i operatørselskapene, innen boring på faste installasjoner og i forpleiningen.

Industri Energi har 4300 medlemmer som er omfattet av sokkelavtalene.

I operatørselskapene fortsetter man med lokale forhandlinger, mens boring og forpleining nå er ferdig med årets oppgjør.

 


   
   Del på:         
 
email email
Arkiv
 • Equinor med olje- og...
  Funnet ble gjort etter boring av en letebrønn nær Troll-feltet i Nordsjøen, iføl...
 • Sammen for å ivareta...
  LOs helikopterutvalg har denne uken deltatt på verdens største helikoptermesse, ...
 • Forventer endelig sk...
  Forbundsleder Frode Alfheim forventer kort prosess når NorthConnect-kabelen skal...
 • Deepsea Yantai har s...
  OMV har påbegynt boringen av letebrønnen på Eirik-prospektet i PL 817 i Nordsjøe...
 • Oljefondet tapte 163...
  Oljefondet gikk 14,1 prosent i minus i 2022. Det er det største fallet siden fin...
 • IEA spår rekordhøy e...
  Fjerningen av koronarestriksjoner i Kina vil bidra til å løfte oljeetterspørsele...
 • Regjeringen deler ut...
  SANDEFJORD: Olje- og energiminister Terje Aasland deler ut lisenser i årets rund...
 • Sjekk hvilke regler,...
  Fra 1. januar skal heltid være normen i arbeidslivet. Det er en av mange større ...
 • Pensjonstrygden for ...
  Før het det sjømann. Nå kan det hete plattformsjef. Boredekksarbeider. Riggmekan...
 • Betydelig gassfunn n...
  Vår Energi bekrefter funn av gass i brønn 7122/9-1 T2 (Lupa) i Goliat-området i ...
 
 - Kabura/Publisher  1.0  | levert av iT Løsninger no as.