Antall Besøkende:273519


Tariffavtale Login OCS
Hovedoppgjøret 2020: Forhandlingene på flyteriggavtalen er i gang
Forhandlingene mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund startet tirsdag ettermiddag i Oslo. –Vi forventer et generelt lønnstillegg og flere viktige justeringer i flyteriggavtalen, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 
Borerigg kan få nytt liv som lakseoppdrettsanlegg
Den 35 år gamle og nylig påkostede boreriggen Polar Pioneer kan unngå skraphaugen og få et nytt liv som lakseprodusent. Men myndighetene har sagt nei til gjenbruk.
Polar Pioneer kan bli bygget om til et havgående oppdrettsanlegg for laks. Dette er planen til Kåre Olav Krogenes og selskapet Viewpoint Seafarm. Transocean har sagt seg villig til å selge riggen for skrapverdien som er ca. 30 millioner kroner.
 
Verdens største riggselskap og eier av Polar Pioneer, hadde bestemt seg for å sende riggen til opphogging i Tyrkia. Men boreriggen kan bli reddet unna skraphaugen ved å bli oppdrettsanlegg.

Nøkkelen til gjenbruk av Polar Pioneer ligger hos myndighetene. Viewpoint Seafarm trenger grønt lys i form av en utviklingskonsesjon før de kan sette i gang med lakseoppdrett i norsk farvann. Men både Fiskeridirektoratet og senere Fiskeridepartementet har avslått Viewpoint Seafarms søknad.

Direktoratet begrunnet sitt avslag blant annet med at konseptet falt utenfor ordningen med utviklingstillatelser. Videre var Fiskeridirektoratets vurdering at prosjektet ikke kunne bidra til å løse en eller flere av akvakulturnæringens miljø- eller arealutfordringer. I avslagsbrevet ble det pekt på at den omsøkte lokaliteten i Blikvær i Rødøy kommune i Nordland hadde for liten eksponering mot strøm og høye bølger. Viewpoint Seafarm anket avslaget til Fiskeridepartementet. Men direktoratets avslag ble opprettholdt.

– Vi er blitt vurdert på feil premisser, hevder Krogenes, som viser til at Viewpoint Seafarm ønsker en trinnvis utvikling med uttesting i gradvis mer krevende farvann.

Krogenes og selskapet han leder vurderer nå å kjøpe Polar Pioneer uten at utviklingstillatelse er på plass.
 


   
   Del på:         
 
email email
Arkiv
 • Borerigg kan få nytt...
  Den 35 år gamle og nylig påkostede boreriggen Polar Pioneer kan unngå skraphauge...
 • West Phoenix - over ...
  Den smittede var et døgn i Kristiansund før han reiste ut på riggen, sier kommun...
 • Ny kontrakt til Deep...
  Odfjell Drilling melder at Equinor har tildelt dem en intensjonsavtale for borin...
 • Deepsea Stavanger se...
  Deepsea Stavanger setter nå kursen for oppstart av ny kontrakt i Sør-Afrika med ...
 • Riggnæring i krise: ...
  Mens oljeselskapene nå konsentrerer seg om å sette i gang oljeprosjekter som til...
 • Industri Energi forv...
  Industri Energi forventer at myndighetene og oljeselskapene bidrar til å sikre e...
 • LO ble hørt: Bedrift...
  1. mai foreslo LO lønnstilskudd til bedrifter som tar permitterte inn igjen. Nå ...
 • Nye endringer i dagp...
  Dagpengesatsen som sikrer lavtlønte stoppes allerede i november. Regjeringen ha...
 • Dagpengene til permi...
 • Stadig færre rigger ...
  Riggtellingen for Nord-Amerika viser at stadig flere rigger blir tatt ut av drif...
 
 - Kabura/Publisher  1.0  | levert av iT Løsninger no as.