Antall Besøkende:237104


Tariffavtale Login OCS
Nytt anslag: Over halvparten av Norges olje- og gassressurser er ennå ikke hentet opp
Oljedirektoratet anslår at 53 prosent av Norges olje- og gassressurser ennå ikke er hentet opp.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 
Milliardunderskudd for Dolphin Drilling
Dolphin Drilling, tidligere Fred. Olsen Energy, fikk et underskudd før skatt på 153,5 millioner dollar i fjerde kvartal, tilsvarende 1,32 milliarder kroner.
 
På samme tid året før var underskuddet på 56,2 millioner dollar.
Utviklingen i det siste kvartalet av 2018 preges av at selskapet tar en nedskrivning på 74,7 millioner dollar.
Samtidig falt inntektene til 38,5 millioner dollar fra 47,4 millioner dollar.
 
For hele 2018 endte resultatet for skatt på minus 506, 8 millioner dollar, tilsvarende et tap på 4,35 milliarder kroner.
 
Det kriserammede riggselskapet har i lengre tid jobbet med en refinansiering for å unngå konkurs. En av de store utfordringene under oljenedturen har vært at det meste av flåten har endt i opplag.
 
Frem til 30. juni i fjor hadde selskapet en midlertidig avtale om stans i avdragsbetalinger med kreditorene, og etter at partene ikke ble enige om en videreføring av denne sluttet selskapet den 3. juli å betjene gjelden sin.
 
I kvartalsrapporten skriver selskapet at det fortsetter samtalene med kreditorer og investorer for å løse situasjonen. Selskapet gjentar også advarselen om det vil gå konkurs hvis ikke en løsning blir funnet.
 


   
   Del på:         
 
email email
Arkiv
 • Stanset boreoperasjo...
  Petroleumstilsynet gransker en hendelse på boreriggen West Hercules 16. januar,...
 • Departementet deler ...
  Olje- og energidepartementet opplyste tirsdag at det deles ut 83 lete- og utvinn...
 • FORVENTER HØY AKTIVI...
  Oljedirektoret forventer et høyt antall letebrønner på norsk sokkel i 2019.
 • -NYE KONTRAKTER TIL ...
  Dolphin Drilling har inngått en intensjonsavtale på britisk side, med i3 Energy.
 • Petro.no følger rigg...
  Her skaffer du deg full kontroll på riggene
 • Har funnet mer olje ...
  Vår Energi har funnet opp til 14 millioner fat på Goliat West-prospektet, som li...
 • VIL FJERNE 2-4 TURNU...
  34 oljearbeidere står i fare for å miste den velkjente nordsjøturnusen med to uk...
 • Ny IA-avtale: Fortsa...
  – LO er fornøyd med at arbeidslivets parter har kommet til enighet om en ...
 • Tørr brønn nær Njord...
  Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 830, er i ferd med å avslutt...
 • Pålegg etter tilsyn ...
  Ptil har ført tilsyn med Prosafe rettet mot styring av arbeidsmiljø og arbeidsta...
 
 - Kabura/Publisher  1.0  | levert av iT Løsninger no as.