Antall Besøkende:232139


Tariffavtale Login OCS
Nå heter det LOfavør Innboforsikring!
LOfavør Kollektiv hjemskifter navn til LOfavør Innboforsikring fra 1. januar 2019.Det er fortsatt Norgesbeste innboforsikring, og er en del av ditt medlemskap.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 
Industri Energi-medlem vant retten til å stå i stilling
Gulating lagmannsrett slår i en fersk dom fast at et Industri Energi-medlem har rett til å fortsette i stillingen sin etter at Bristow overtok kontrakten for all helikoptertransport for Equinor ut fra Flesland. -Dette sikrer ansatte en stabil og langsiktig arbeidsplass, sier Hans Petter Jensen, klubbleder i CHC Helikopter Service.

Saken gjaldt spørsmål om skifte av leverandør av trafikktjenester ved heliporten på Flesland utenfor Bergen er en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven § 16-1.

Etter 1. mai 2017 ble aktiviteten ved CHC Helikopter Service sin base på Flesland kraftig redusert, til cirka 80-90 prosent færre flygninger.

Bristow sin overtagelse av Equinor-kontrakten fra Bergen innebar at selskapet hadde behov for flere ansatte. Etter utlysning av ledige stillinger til trafikkavdelingen, ble kun to av syv tidligere arbeidstakere hos CHC ansatt hos Bristow.

Et Industri Energi-medlem gikk til søksmål mot Bristow med krav om at hennes arbeidsforhold i CHC ble overført til Bristow med grunnlag i reglene om virksomhetsoverdragelse. Det ble samtidig fremmet begjæring om midlertidig forføyning med krav om rett til å stå i stilling.

Lagmannsretten er kommet til å gi Industri Energi-medlemmet medhold i sitt krav om å stå i stillingen. Hun er også tilkjent erstatning for tapt arbeidsfortjeneste og Bristow er dømt å betale saksomkostninger.

-Dette er en viktig seier som sikrer arbeidstakerne på trafikkavdelingene ved alle helikopterbasene, uavhengig av hvilket selskap som har kontrakten for offshoreflyging, sier Hans Petter Jensen, klubbleder i CHC Helikopter Service.

Dommen slår fast at virksomhetsoverdragelse er noe man må ta hensyn til når man vinner kontrakter.

Jensen understreker viktigheten av å være medlem i en fagforening som er villig til ta denne type saker for å sikre at rettighetene til medlemmene blir ivaretatt.

-Dette sikrer ansatte en stabil og langsiktig arbeidsplass. I motsetning til tidligere der man kunne risikere og måtte stå arbeidsledig hver gang oljeselskapene valgte å bytte helikopter leverandør, sier han.

    
   Del på:         
 
email email
Arkiv
 • -HØY RIGG ETTERSPØRS...
  Ocean Rig melder nå at det er svært mange positive tegn i riggmarkedet. I sin s...
 • Equinor med ny utset...
  Boringen av avgrensningsbrønnen i Verbier-funnet som ligger i lisens P2170 i den...
 • Mer olje nord for Jo...
  Equinor ASA har gjort et oljefunn, om lag 8 kilometer nord av funnbrønnen 7220/8...
 • -Nå skal Rowan anset...
  Rowan Stavanger ble tidligere denne uken tildelt en ny kontrakt for boring av to...
 • Seks rigger er skrot...
  Onsdag ble det kjent at Dolphin Drilling har bestemt seg for å skrote en av de g...
 • Nordsjødykkere tapte...
  En gruppe amerikanske tidligere nordsjødykkere som krevde å få utbetalt den nors...
 • Oljebransjen: – Vi e...
  Norske leverandørbedrifter i oljebransjen melder nå selv at de er i en ny oppgan...
 • FORLENGET LEVETID FO...
  Equinor har fått samtykke til å bruke Snorre A og Snorre B ut 2040.
 • Ensco og Rowan slår ...
  De to riggselskapene Ensco og Rowan slår seg sammen og blir verdens største.
 • Ser tydelige tegn på...
  Skipsmeglerselskapet Lorentzen og Stemcoco spår høyere rater og utnyttelsesgrad ...
 
 - Kabura/Publisher  1.0  | levert av iT Løsninger no as.