Antall Besøkende:241340


Tariffavtale Login OCS
«Alvorlige brudd på regelverket» på Scarabeo 8
Petroleumstilsynet har ført tilsyn med beredskap og logistikk om bord på Scarabeo 8.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 
Industri Energi-medlem vant retten til å stå i stilling
Gulating lagmannsrett slår i en fersk dom fast at et Industri Energi-medlem har rett til å fortsette i stillingen sin etter at Bristow overtok kontrakten for all helikoptertransport for Equinor ut fra Flesland. -Dette sikrer ansatte en stabil og langsiktig arbeidsplass, sier Hans Petter Jensen, klubbleder i CHC Helikopter Service.

Saken gjaldt spørsmål om skifte av leverandør av trafikktjenester ved heliporten på Flesland utenfor Bergen er en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven § 16-1.

Etter 1. mai 2017 ble aktiviteten ved CHC Helikopter Service sin base på Flesland kraftig redusert, til cirka 80-90 prosent færre flygninger.

Bristow sin overtagelse av Equinor-kontrakten fra Bergen innebar at selskapet hadde behov for flere ansatte. Etter utlysning av ledige stillinger til trafikkavdelingen, ble kun to av syv tidligere arbeidstakere hos CHC ansatt hos Bristow.

Et Industri Energi-medlem gikk til søksmål mot Bristow med krav om at hennes arbeidsforhold i CHC ble overført til Bristow med grunnlag i reglene om virksomhetsoverdragelse. Det ble samtidig fremmet begjæring om midlertidig forføyning med krav om rett til å stå i stilling.

Lagmannsretten er kommet til å gi Industri Energi-medlemmet medhold i sitt krav om å stå i stillingen. Hun er også tilkjent erstatning for tapt arbeidsfortjeneste og Bristow er dømt å betale saksomkostninger.

-Dette er en viktig seier som sikrer arbeidstakerne på trafikkavdelingene ved alle helikopterbasene, uavhengig av hvilket selskap som har kontrakten for offshoreflyging, sier Hans Petter Jensen, klubbleder i CHC Helikopter Service.

Dommen slår fast at virksomhetsoverdragelse er noe man må ta hensyn til når man vinner kontrakter.

Jensen understreker viktigheten av å være medlem i en fagforening som er villig til ta denne type saker for å sikre at rettighetene til medlemmene blir ivaretatt.

-Dette sikrer ansatte en stabil og langsiktig arbeidsplass. I motsetning til tidligere der man kunne risikere og måtte stå arbeidsledig hver gang oljeselskapene valgte å bytte helikopter leverandør, sier han.

    
   Del på:         
 
email email
Arkiv
 • Beacon Atlantic skal...
  Riggen er tildelt en kontrakt med Neptune Energy for boring av 6 faste brønner, ...
 • -KULDEN FLYTTER CREW...
  Kulden har skapt så store problemer for helikoptertrafikken fra Kirkenes, at Equ...
 • CREW-CHANGE MED SUPP...
  Etter at Bristow Norway og Parat ikke ble enige i forhandlinger er en redningsm...
 • Vil utvide leteområd...
  Olje- og energidepartementet har i dag startet årets konsesjonsrunde i de geolo...
 • Ap-lederen freder le...
  Jonas Gahr Støre vil hverken endre oljeskatten, fjerne leterefusjonen eller set...
 • Tørr brønn nord for ...
  Wellesley Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 871, er i ferd med å a...
 • Klubber i riggnæring...
  Årsmøtene til Industri Energi sine klubber i Odfjell Drilling, Songa Offsho...
 • Gullfaks-feltet stan...
  Equinor har stanset all boring av nye produksjonsbrønner på Gullfaks C-plattform...
 • Fant flere regelbrud...
  Petroleumstilsynet fant tre avvik og en rekke forbedringspunkter på boreinnretni...
 • Tyrkia starter leteb...
  Tyrkia vil om få dager starte leteboring etter olje og gass utenfor kysten av K...
 
 - Kabura/Publisher  1.0  | levert av iT Løsninger no as.