Antall Besøkende:237104


Tariffavtale Login OCS
Nytt anslag: Over halvparten av Norges olje- og gassressurser er ennå ikke hentet opp
Oljedirektoratet anslår at 53 prosent av Norges olje- og gassressurser ennå ikke er hentet opp.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 
Industri Energi-medlem vant retten til å stå i stilling
Gulating lagmannsrett slår i en fersk dom fast at et Industri Energi-medlem har rett til å fortsette i stillingen sin etter at Bristow overtok kontrakten for all helikoptertransport for Equinor ut fra Flesland. -Dette sikrer ansatte en stabil og langsiktig arbeidsplass, sier Hans Petter Jensen, klubbleder i CHC Helikopter Service.

Saken gjaldt spørsmål om skifte av leverandør av trafikktjenester ved heliporten på Flesland utenfor Bergen er en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven § 16-1.

Etter 1. mai 2017 ble aktiviteten ved CHC Helikopter Service sin base på Flesland kraftig redusert, til cirka 80-90 prosent færre flygninger.

Bristow sin overtagelse av Equinor-kontrakten fra Bergen innebar at selskapet hadde behov for flere ansatte. Etter utlysning av ledige stillinger til trafikkavdelingen, ble kun to av syv tidligere arbeidstakere hos CHC ansatt hos Bristow.

Et Industri Energi-medlem gikk til søksmål mot Bristow med krav om at hennes arbeidsforhold i CHC ble overført til Bristow med grunnlag i reglene om virksomhetsoverdragelse. Det ble samtidig fremmet begjæring om midlertidig forføyning med krav om rett til å stå i stilling.

Lagmannsretten er kommet til å gi Industri Energi-medlemmet medhold i sitt krav om å stå i stillingen. Hun er også tilkjent erstatning for tapt arbeidsfortjeneste og Bristow er dømt å betale saksomkostninger.

-Dette er en viktig seier som sikrer arbeidstakerne på trafikkavdelingene ved alle helikopterbasene, uavhengig av hvilket selskap som har kontrakten for offshoreflyging, sier Hans Petter Jensen, klubbleder i CHC Helikopter Service.

Dommen slår fast at virksomhetsoverdragelse er noe man må ta hensyn til når man vinner kontrakter.

Jensen understreker viktigheten av å være medlem i en fagforening som er villig til ta denne type saker for å sikre at rettighetene til medlemmene blir ivaretatt.

-Dette sikrer ansatte en stabil og langsiktig arbeidsplass. I motsetning til tidligere der man kunne risikere og måtte stå arbeidsledig hver gang oljeselskapene valgte å bytte helikopter leverandør, sier han.

    
   Del på:         
 
email email
Arkiv
 • Stanset boreoperasjo...
  Petroleumstilsynet gransker en hendelse på boreriggen West Hercules 16. januar,...
 • Departementet deler ...
  Olje- og energidepartementet opplyste tirsdag at det deles ut 83 lete- og utvinn...
 • FORVENTER HØY AKTIVI...
  Oljedirektoret forventer et høyt antall letebrønner på norsk sokkel i 2019.
 • -NYE KONTRAKTER TIL ...
  Dolphin Drilling har inngått en intensjonsavtale på britisk side, med i3 Energy.
 • Petro.no følger rigg...
  Her skaffer du deg full kontroll på riggene
 • Har funnet mer olje ...
  Vår Energi har funnet opp til 14 millioner fat på Goliat West-prospektet, som li...
 • VIL FJERNE 2-4 TURNU...
  34 oljearbeidere står i fare for å miste den velkjente nordsjøturnusen med to uk...
 • Ny IA-avtale: Fortsa...
  – LO er fornøyd med at arbeidslivets parter har kommet til enighet om en ...
 • Tørr brønn nær Njord...
  Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 830, er i ferd med å avslutt...
 • Pålegg etter tilsyn ...
  Ptil har ført tilsyn med Prosafe rettet mot styring av arbeidsmiljø og arbeidsta...
 
 - Kabura/Publisher  1.0  | levert av iT Løsninger no as.