Antall Besøkende:228248


Tariffavtale Login OCS
Nordsjødykkere tapte rettssak
En gruppe amerikanske tidligere nordsjødykkere som krevde å få utbetalt den norske kompensasjonsordningen, fikk ikke medhold i Oslo tingrett.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 
Flyteriggavtalen
Informasjon pensjonsgarantiordningen «AFP+1G» og årets oppgjør
Forbundet og våre tillitsvalgte på flyteriggområdet har fått spørsmål fra medlemmer om pensjonsgarantiordningen «AFP + 1G» og årets hovedoppgjør. Det viktigste man trenger å vite er at vi gjennom oppgjøret har forlenget ordningen med to nye år. For de aller fleste er det ingen endringer

Kort om bakgrunnen: På flyteriggområdet har vi en tariffestet avtale med Norges Rederiforbund (NR) om at alle ansatte som går av ved fylte 60 år, skal sikres en total pensjon som minst tilsvarer den landbaserte AFP ordningen pluss 1G (G=grunnbeløpet i folketrygden).

Dette er en midlertidig ordning som har blitt videreført under hvert hovedoppgjør og senest under tariffoppgjøret nå i mai.

Industri Energi har vært med i et offentlig utvalg som har utredet ny sjømannspensjon. Dette har vært tidkrevende, men det er opplyst at Stortinget kan få dette til behandling nå i høst.

Les mer om dette på nettsiden «Pensjonstrygden for sjømenn».

Eneste endringen etter tariffoppgjøret for flyteriggansatte, er at garantien for å få et samlet pensjonsbeløp som er like høyt som AFP+1G bortfaller for nyansatte. Men dette gjelder ikke «nyansettelser» i forbindelse med virksomhetsoverdragelse eller gjeninntakelsesrett (2 år), her vil man beholde retten til garantiordningen.

Konklusjon: Alle pensjonsordninger er videreført under dette oppgjøret, med unntak av garantidelen for nyansatte.

Vi håper denne informasjonen bidrar til å oppklare eventuelle misforståelser. Vil du vite mer om årets flyteriggoppgjør, hvor vi blant annet sikret medlemmene solid lønnsøkning og økt kjøpekraft, kan du lese denne artikkelen.

Lurer du på noe, husk at du også kan ta kontakt med en av våre lokal tillitsvalgte der du jobber.   
   Del på:         
 
email email
Arkiv
 • SKAL DRIFTE ISLAND I...
  Denne høsten tar Island Drilling over driftsansvaret for Island Innovator.
 • Kontrakt på UK sekto...
  Ithaca Energy har tildelt Odfjell Drilling en kontrakt for en brønn pluss opsjon...
 • 30 millionere i erst...
  I et rettsforlik Rett24 har fått innsyn i, aksepterer staten å betale 30 million...
 • Maersk Integrator få...
  Som en del av allianseavtalen, har Aker BP tildelt Maersk Drilling en ettårskont...
 • Transocean kjøper Oc...
  Ny storhandel i rigg; verdens største blir enda større, når Transocean kjøper Oc...
 • «Venstresidens olje-...
  KRONIKK: Mener venstresiden at det er strategisk lurt å kreve at den best organi...
 • Equinor vil bore opp...
  Equinor la tirsdag fram sine planer for å fornye norsk sokkel for fortsatt høy v...
 • Søviknes går av fred...
  I følge Dagens Næringsliv vil olje- og energiminister Terje Søviknes gå ut av re...
 • Equinor ansetter 79 ...
  Dermed foretar selskapet den største oppbemanningen på over ti år i forpleinings...
 • STATUS FOR RIGGENE I...
  Petro.no gir deg kontroll på status for riggene som opererer i Norge.
 
 - Kabura/Publisher  1.0  | levert av iT Løsninger no as.