Antall Besøkende:223888


Tariffavtale Login OCS
Flyteriggavtalen 2018-2020
TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHORE INNRETNINGER SAMTBORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 
Flyteriggavtalen
Informasjon pensjonsgarantiordningen «AFP+1G» og årets oppgjør
Forbundet og våre tillitsvalgte på flyteriggområdet har fått spørsmål fra medlemmer om pensjonsgarantiordningen «AFP + 1G» og årets hovedoppgjør. Det viktigste man trenger å vite er at vi gjennom oppgjøret har forlenget ordningen med to nye år. For de aller fleste er det ingen endringer

Kort om bakgrunnen: På flyteriggområdet har vi en tariffestet avtale med Norges Rederiforbund (NR) om at alle ansatte som går av ved fylte 60 år, skal sikres en total pensjon som minst tilsvarer den landbaserte AFP ordningen pluss 1G (G=grunnbeløpet i folketrygden).

Dette er en midlertidig ordning som har blitt videreført under hvert hovedoppgjør og senest under tariffoppgjøret nå i mai.

Industri Energi har vært med i et offentlig utvalg som har utredet ny sjømannspensjon. Dette har vært tidkrevende, men det er opplyst at Stortinget kan få dette til behandling nå i høst.

Les mer om dette på nettsiden «Pensjonstrygden for sjømenn».

Eneste endringen etter tariffoppgjøret for flyteriggansatte, er at garantien for å få et samlet pensjonsbeløp som er like høyt som AFP+1G bortfaller for nyansatte. Men dette gjelder ikke «nyansettelser» i forbindelse med virksomhetsoverdragelse eller gjeninntakelsesrett (2 år), her vil man beholde retten til garantiordningen.

Konklusjon: Alle pensjonsordninger er videreført under dette oppgjøret, med unntak av garantidelen for nyansatte.

Vi håper denne informasjonen bidrar til å oppklare eventuelle misforståelser. Vil du vite mer om årets flyteriggoppgjør, hvor vi blant annet sikret medlemmene solid lønnsøkning og økt kjøpekraft, kan du lese denne artikkelen.

Lurer du på noe, husk at du også kan ta kontakt med en av våre lokal tillitsvalgte der du jobber.   
   Del på:         
 
email email
Arkiv
 • Industri Energi er g...
  -Jeg er glad for at Safes riggstreik endelig er over. Dette har vært en streik ...
 • STREIKEN ER OVER
  Gjennom Riksmekleren er det i dag kommet til en løsning mellom Norges Rederiforb...
 • Uheldig opptrapping ...
  Ytterligere 19 installasjoner er tatt ut i riggstreik fra 15. juli. Fra før er 9...
 • 14 rigger og 6 platt...
  Natt til tirsdag ble 669 medlemmer i SAFE tatt ut i streik etter brudd i mekling...
 • Oljestreiken fortset...
  Partene i konflikten – Safe og Rederiforbundet – hadde frist til mid...
 • Revisjonsstans på Go...
  Eni Norge leier flotellet Floatel Endurance i sju uker i høst, fra 20. august ti...
 • Brudd i riggmekling
  Det er brudd i meklingen mellom Norges Rederiforbund og Safe. Dermed går over 60...
 • Alfheim ber om møte ...
  Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi sender fredag brev til arbeids- o...
 • SAFE STREIKER
  Safe og Norges Rederiforbund kom ikke til enighet i forhandlingene om nytt lønns...
 • Oljearbeidere: – Vil...
  Airbus får kritikk i Havarikommisjonens rapport etter Turøy-ulykken. Oljearbeide...
 
 - Kabura/Publisher  1.0  | levert av iT Løsninger no as.