Antall Besøkende:234806


Tariffavtale Login OCS
Departementet deler ut 83 letelisenser
Olje- og energidepartementet opplyste tirsdag at det deles ut 83 lete- og utvinningstillatelser på norsk sokkel.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 
Flyteriggavtalen
Informasjon pensjonsgarantiordningen «AFP+1G» og årets oppgjør
Forbundet og våre tillitsvalgte på flyteriggområdet har fått spørsmål fra medlemmer om pensjonsgarantiordningen «AFP + 1G» og årets hovedoppgjør. Det viktigste man trenger å vite er at vi gjennom oppgjøret har forlenget ordningen med to nye år. For de aller fleste er det ingen endringer

Kort om bakgrunnen: På flyteriggområdet har vi en tariffestet avtale med Norges Rederiforbund (NR) om at alle ansatte som går av ved fylte 60 år, skal sikres en total pensjon som minst tilsvarer den landbaserte AFP ordningen pluss 1G (G=grunnbeløpet i folketrygden).

Dette er en midlertidig ordning som har blitt videreført under hvert hovedoppgjør og senest under tariffoppgjøret nå i mai.

Industri Energi har vært med i et offentlig utvalg som har utredet ny sjømannspensjon. Dette har vært tidkrevende, men det er opplyst at Stortinget kan få dette til behandling nå i høst.

Les mer om dette på nettsiden «Pensjonstrygden for sjømenn».

Eneste endringen etter tariffoppgjøret for flyteriggansatte, er at garantien for å få et samlet pensjonsbeløp som er like høyt som AFP+1G bortfaller for nyansatte. Men dette gjelder ikke «nyansettelser» i forbindelse med virksomhetsoverdragelse eller gjeninntakelsesrett (2 år), her vil man beholde retten til garantiordningen.

Konklusjon: Alle pensjonsordninger er videreført under dette oppgjøret, med unntak av garantidelen for nyansatte.

Vi håper denne informasjonen bidrar til å oppklare eventuelle misforståelser. Vil du vite mer om årets flyteriggoppgjør, hvor vi blant annet sikret medlemmene solid lønnsøkning og økt kjøpekraft, kan du lese denne artikkelen.

Lurer du på noe, husk at du også kan ta kontakt med en av våre lokal tillitsvalgte der du jobber.   
   Del på:         
 
email email
Arkiv
 • Varsel om pålegg til...
  I 2005 ble det avdekket mangler ved livbåter på norsk sokkel. I ettertid har nær...
 • NYTT SELSKAP - VÅR ...
  I dag blir Eni Norge og HitecVisions Point Resources slått sammen til ett selsk...
 • Skal ansette fult no...
  5. desember kunne Sjøfartsdirektoratet ønske en splitter ny rigg velkommen inn ...
 • 10 nye brønner inn i...
  PETRO har oppdatert sin populære leteoversikt og fylt på med hele ti nye brønner...
 • Kjemper om store Equ...
  Equinor vil lansere FPSO- og pre-FEED-anbud.
 • Oljebransjen får ikk...
  Det er ikke nok elever i oljerelaterte fag på videregående skole til å fylle opp...
 • Får enda mer jobb på...
  Equinor har forlenget sin leieavtale med Maersk Intrepid.
 • West Hercules fant g...
  Det var i undersøkelsesbrønn 7324/3-1 i utvinningstillatelse 615, også kalt Atl...
 • Industri Energi-medl...
  Gulating lagmannsrett slår i en fersk dom fast at et Industri Energi-medlem har ...
 • -HØY RIGG ETTERSPØRS...
  Ocean Rig melder nå at det er svært mange positive tegn i riggmarkedet. I sin s...
 
 - Kabura/Publisher  1.0  | levert av iT Løsninger no as.