Antall Besøkende:302142


Tariffavtale Login OCS
Skal fly oljearbeidere til Nordsjøen på frityrolje og restavfall fra skogbruket
CHC Helikopter Service starter flyvninger til olje- og gassinstallasjonene til Equinor, Vår Energi og Lundin med 35 prosent iblandet biodrivstoff på tanken
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 
PENSJON
Uttak av pensjon før 67 for utlendinger og nordmenn som har pensjonsopptjening i utlandet
For å kunne ta ut pensjon før fylte 67 år må man ha opptjent pensjonsformue som gir en pensjon på mer enn 2G per år.

Dette gjør at mange utlendinger, og nordmenn som har jobbet en stund i utlandet ikke vil ha nok opptjening i Norge  til å ha mulighet til å ta ut pensjon før fylte 67.

Dog er det slik at man får medregnet pensjon i EU/EØS ved en proratisering:

Opptjening i land Norge har trygdeavtale med (og i hvert fall EU/EØS) skal tas med i beregningen når minste pensjonsnivå skal settes. Det kalles proratisering. Dette gjøres ved at minstekravet til pensjonens størrelse ved fylte 67 år reduseres forholdsmessig når det foreligger pensjonsopptjening i et eller flere slike avtaleland.

I praksis foretas reduksjonen av minstekravet ved å gange det fulle minstekravet med en brøk der opptjeningstiden i Norge er teller og summen av opptjeningstid i Norge og avtaleland er nevner. Det vil si at det gjøres en proratisering av garantipensjonsnivået på bakgrunn av trygdetid i Norge og trygdetid i avtaleland. For eksempel: 20 års opptjening i utlandet og 20 års opptjening i Norge, gir brøk 20/40-deler. Altså er kravet til pensjon ved 67 år halvert.

Dette gjør det enklere å fylle vilkåret for tidliguttak for personer som har opptjent trygdetid i avtaleland. Regelen virker slik at jo lavere trygdetiden i Norge er i forhold til samlet trygdetid i avtaleland, jo lavere blir kravet til garantipensjonsnivå ved 67 år.

Men NAV må få opplysninger om opptjening utenlands, dette vet de ikke. Det må derfor dokumenteres. Det enkleste er å kontakt NAV for å vite nøyaktig hvilken dokumentasjon som kreves fra det aktuelle landet.

Det er mer her (gammel folketrygd): https://lovdata.no/nav/rundskriv/r19-00#KAPITTEL_2-12 og her (ny folketrygd): https://lovdata.no/nav/rundskriv/r20-00#ref/lov/1997-02-28-19/%C2%A720-15

NB!

Husk at man som medlem kan få pensjonsrådgivning fra Tredjepart fra fylte 57 år:

https://www.industrienergi.no/nyhet/pensjon-sorg-for-at-du-gjor-de-smarte-valgene-benytt-deg-av-pensjonsradgivningen-var/

Industri Energi har også en pensjonstelefon man kan ringe til uavhengig av alder:

https://www.industrienergi.no/nyhet/industri-energi-lanserer-gratis-pensjonstelefon-for-medlemmene/

 

 

Med vennlig hilsen / yours sincerely

SAIPEM EMPLOYEES ASSOCIATION

 

de Vries, Robert Jaques

Leder / manager       
   Del på:         
 
email email
Arkiv
 • INVITASJON TIL PENSJ...
  Pensjonsreformen har gjort mange av dagens unge må jobbe til de er over 70 år fo...
 • Flertall for å forts...
  Et klart flertall av befolkningen mener Norge bør fortsette å lete etter olje. D...
 • Flere rigger i drift
  Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viste at det var 664 rigger i operasjo...
 • Unngikk helikopterst...
  Pilotene i helikopterselskaper Bristow ble enige med arbeidsgiverne sine fire ti...
 • Lundin Energy har ...
  Hensikten er å høste erfaring med produksjon fra reservoar i oppsprukket og forv...
 • Labour krever timepl...
  Labour-leder Keir Starmer vil ikke støtte utbygging av oljefeltet Cambo i Nordsj...
 • 90 personer skadd på...
  Equinors sikkerhetsrapport for andre kvartal viser en negativ utvikling i antall...
 • GOD SOMMER
  Sommeren har kommet. Noenhar allerede tatt ferie og noen skal ut i ferie snart. ...
 • Forhandlingsmøte 7.j...
  Generelt forhandlingsmøte mellom Saipem SpA Norway Branch og S.E.ANegotiation me...
 • OLJEARBEIDEREN - UTG...
  Nyheter og info for alle oljearbeidere i Industri Energi
 
 - Kabura/Publisher  1.0  | levert av iT Løsninger no as.