Antall Besøkende:276641


Tariffavtale Login OCS
-Vurderer boikott av vekterbransjen
Vekterselskapenes permitterer hovedtillitsvalgte. Nå kommer det kraftige reaksjoner fra Industri Energi.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 
PENSJON
Uttak av pensjon før 67 for utlendinger og nordmenn som har pensjonsopptjening i utlandet
For å kunne ta ut pensjon før fylte 67 år må man ha opptjent pensjonsformue som gir en pensjon på mer enn 2G per år.

Dette gjør at mange utlendinger, og nordmenn som har jobbet en stund i utlandet ikke vil ha nok opptjening i Norge  til å ha mulighet til å ta ut pensjon før fylte 67.

Dog er det slik at man får medregnet pensjon i EU/EØS ved en proratisering:

Opptjening i land Norge har trygdeavtale med (og i hvert fall EU/EØS) skal tas med i beregningen når minste pensjonsnivå skal settes. Det kalles proratisering. Dette gjøres ved at minstekravet til pensjonens størrelse ved fylte 67 år reduseres forholdsmessig når det foreligger pensjonsopptjening i et eller flere slike avtaleland.

I praksis foretas reduksjonen av minstekravet ved å gange det fulle minstekravet med en brøk der opptjeningstiden i Norge er teller og summen av opptjeningstid i Norge og avtaleland er nevner. Det vil si at det gjøres en proratisering av garantipensjonsnivået på bakgrunn av trygdetid i Norge og trygdetid i avtaleland. For eksempel: 20 års opptjening i utlandet og 20 års opptjening i Norge, gir brøk 20/40-deler. Altså er kravet til pensjon ved 67 år halvert.

Dette gjør det enklere å fylle vilkåret for tidliguttak for personer som har opptjent trygdetid i avtaleland. Regelen virker slik at jo lavere trygdetiden i Norge er i forhold til samlet trygdetid i avtaleland, jo lavere blir kravet til garantipensjonsnivå ved 67 år.

Men NAV må få opplysninger om opptjening utenlands, dette vet de ikke. Det må derfor dokumenteres. Det enkleste er å kontakt NAV for å vite nøyaktig hvilken dokumentasjon som kreves fra det aktuelle landet.

Det er mer her (gammel folketrygd): https://lovdata.no/nav/rundskriv/r19-00#KAPITTEL_2-12 og her (ny folketrygd): https://lovdata.no/nav/rundskriv/r20-00#ref/lov/1997-02-28-19/%C2%A720-15

NB!

Husk at man som medlem kan få pensjonsrådgivning fra Tredjepart fra fylte 57 år:

https://www.industrienergi.no/nyhet/pensjon-sorg-for-at-du-gjor-de-smarte-valgene-benytt-deg-av-pensjonsradgivningen-var/

Industri Energi har også en pensjonstelefon man kan ringe til uavhengig av alder:

https://www.industrienergi.no/nyhet/industri-energi-lanserer-gratis-pensjonstelefon-for-medlemmene/

 

 

Med vennlig hilsen / yours sincerely

SAIPEM EMPLOYEES ASSOCIATION

 

de Vries, Robert Jaques

Leder / manager       
   Del på:         
 
email email
Arkiv
 • Odfjell Drilling og ...
  Odfjell Drilling og riggen Deepsea Aberdeen har signert intensjonsavtale om å bo...
 • - Fire Equinor-felt ...
  Equinor begynte i natt å stenge ned plattformene på Gudrun, Gina Krog, Kvitebjør...
 • Lederne trapper opp ...
  Lederne varsler en kraftig opptrapping av oljestreiken som startet onsdag etter ...
 • Uttak av pensjon før...
  For å kunne ta ut pensjon før fylte 67 år må man ha opptjent pensjonsformue som ...
 • Starting pension pay...
  In order to start withdrawal of pension from NAV prior to the age of 67 years of...
 • -KAN BLI STREIK FRA ...
  Industri Energi brøt forhandlingene med Norsk olje og gass på sokkelavtalen den ...
 • Enighet i forhandlin...
  IN ENGLISH AT THE BOTTOM OF THE NORWEGIAN VERSION - Industri Energi og Norges...
 • Hovedoppgjøret 2020:...
  Forhandlingene mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund startet tirsdag et...
 • Oppbemanning / delvi...
  Da ovennevnte allerede har blitt ett hett samtaleemne velger SEA å lage denne in...
 • Sak til Arbeidsrette...
  Saken er berammet til 14/10-2020.Saken dreier seg om sykelønnens størrelse for a...
 
 - Kabura/Publisher  1.0  | levert av iT Løsninger no as.