Antall Besøkende:273523


Tariffavtale Login OCS
Hovedoppgjøret 2020: Forhandlingene på flyteriggavtalen er i gang
Forhandlingene mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund startet tirsdag ettermiddag i Oslo. –Vi forventer et generelt lønnstillegg og flere viktige justeringer i flyteriggavtalen, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 
Borerigg kan få nytt liv som lakseoppdrettsanlegg
Den 35 år gamle og nylig påkostede boreriggen Polar Pioneer kan unngå skraphaugen og få et nytt liv som lakseprodusent. Men myndighetene har sagt nei til gjenbruk.
Polar Pioneer kan bli bygget om til et havgående oppdrettsanlegg for laks. Dette er planen til Kåre Olav Krogenes og selskapet Viewpoint Seafarm. Transocean har sagt seg villig til å selge riggen for skrapverdien som er ca. 30 millioner kroner.
 
Verdens største riggselskap og eier av Polar Pioneer, hadde bestemt seg for å sende riggen til opphogging i Tyrkia. Men boreriggen kan bli reddet unna skraphaugen ved å bli oppdrettsanlegg.

Nøkkelen til gjenbruk av Polar Pioneer ligger hos myndighetene. Viewpoint Seafarm trenger grønt lys i form av en utviklingskonsesjon før de kan sette i gang med lakseoppdrett i norsk farvann. Men både Fiskeridirektoratet og senere Fiskeridepartementet har avslått Viewpoint Seafarms søknad.

Direktoratet begrunnet sitt avslag blant annet med at konseptet falt utenfor ordningen med utviklingstillatelser. Videre var Fiskeridirektoratets vurdering at prosjektet ikke kunne bidra til å løse en eller flere av akvakulturnæringens miljø- eller arealutfordringer. I avslagsbrevet ble det pekt på at den omsøkte lokaliteten i Blikvær i Rødøy kommune i Nordland hadde for liten eksponering mot strøm og høye bølger. Viewpoint Seafarm anket avslaget til Fiskeridepartementet. Men direktoratets avslag ble opprettholdt.

– Vi er blitt vurdert på feil premisser, hevder Krogenes, som viser til at Viewpoint Seafarm ønsker en trinnvis utvikling med uttesting i gradvis mer krevende farvann.

Krogenes og selskapet han leder vurderer nå å kjøpe Polar Pioneer uten at utviklingstillatelse er på plass.
 


   
   Del på:         
 
email email
Arkiv
 • Oppbemanning / re-ma...
  SEA fikk tidligere i dag informasjon fra HR-avd. om at man skal begynne en gradv...
 • Forbundsleder Frode ...
  - Går ikke an å la arbeidsfolk og velferdsstaten betale for kampen mot klimaendr...
 • Offshore Drilling Ne...
  In this edition, a farewell to Perro Negro 5, 1 year LTIfree for Scarabeo 5, a f...
 • Covid-19 Bulletin No...
  Please find enclosed the 155th Epidemiological bulletin regardingCoronavirus d...
 • Olje, energi og klim...
  Krav om utslippskutt gjør at flere oljeselskaper nå satser på fornybar energi. M...
 • Forhøyet dagpengesat...
  Regjeringen foreslår å forlenge perioden med forhøyet dagpengesats ut året, bek...
 • Norge produserte olj...
  Hver dag ble det produsert olje for 698 millioner og gass for 305 millioner kron...
 • Forhandlingsmøte aug...
  Generelt forhandlingsmøte mellom Saipem SpA Norway Branch og S.E.ANegotiation me...
 • Forhandlingene trekk...
  Trykket er stort og forhandlerne har det beintøft når det lir på, sier Roar Abra...
 • Offshore Drilling Ne...
  Hi All ,It’s time for Offshore Drilling Newsletter July’s edition,up...
 
 - Kabura/Publisher  1.0  | levert av iT Løsninger no as.