Antall Besøkende:266648


Tariffavtale Login OCS
SAIPEM Covid 19 Bulletin 118
Good morning,please find attached the latest update from Corporateregarding the Covid 19 situation.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 
Sykefravær versus permittering / sick leave versus lay-off.
SEA har fått en del forespørsler vedrørende reglene i forbindelse med sykefravær og permitteringer/ info to all members since SEA have received quite a few requests regarding this.

God morgen

Da SEA har fått en del forespørsler vedrørende reglene i forbindelse med sykefravær og permitteringer velger jeg å sende ut info vedrørende dette til alle medlemmer.
 • Dersom du er syk den dagen permitteringen trer i kraft for deg vil sykepengene beregnes ut fra full ordinær lønn, begrenset oppad til 6G (ca. 600.000).
  Du vil motta sykepenger direkte fra NAV.
  (SEA har forøvrig en sak på dette da vi mener at beregningsgrunnlget ikke skal begrenses til 6G, men at arbeidsgiver skal betale det over 6G i sykelønn selv om man mottar det opp til 6G.
  Varselet er fremdeles gyldig, men i praksis kan man si at permittering utsettes til man er friskmeldt, og da trer arbeidsgivers lønnspliktsdager inn (nå kun 2 arbeidsdager), og så dagpenger.
   
 • Dersom du blir syk etter at permitteringen har startet vil du få sykepenger av dagpenger, altså ca. 60% av full lønn, oppad begrenset til 6G.

--------------------------------------------------------------------------------------

Good morning.

I've decided to send this info to all members since SEA have received quite a few requests regarding this.

 • If you are on sick leave the day you lay-off starts you will receive sick pay equals full ordinary salary, limited to 6G (approx. Nok 600.000).
  You will receive sick pay from NAV.
  (SEA is currently preparing a court cse regarding this, as we mean that it should not be limited to 6G, but that the employer should cover the sick pay above 6G).
  The notice of lay-off is still valid, but the lay-off is kind of delayed until you are well. Then the employer will pay the days of salary duty (2 days), and after that you will receive unemployment benefit.
   
 • If you get sick after the lay-off hass started you will get sick pay equal to the unemployment benefit, approx. 60% of salary, limited up to 6G.

   

With kind regards

de Vries, Robert Jaques
Leder / manager

SAIPEM EMPLOYEES ASSOCIATION
Address: Tenvikveien 64, N-3140 Nøtterøy, NORWAY
Phone: +47 92213442
Office : +47 33611686

robert@ie-saipem.no   
   Del på:         
 
email email
Arkiv
 • LO-lederen vil utvid...
 • Coronavirus – inform...
 • Sykefravær versus pe...
  SEA har fått en del forespørsler vedrørende reglene i forbindelse medsykefravær ...
 • Deliberation protoco...
  Please find attached draft of protocol for the lay-off deliberationmeetings.
 • Fra Sparebank1 og LO...
 • Dagpengene til permi...
  Permitterte og arbeidsløse har fått for gode ordninger, og satsene må kuttes på ...
 • IE-leder Frode Alfhe...
  Redningspakken til olje- og gassnæringen må endres av Stortinget. Det er også Fr...
 • PRESENTASJON FRA NAV
  Se vedlagte presentsjon fra NAV.
 • General info regardi...
  Please find attached newsletter and some forms from NAV.
 • Dette er Nav-ytelsen...
 
 - Kabura/Publisher  1.0  | levert av iT Løsninger no as.