Antall Besøkende:268796


Tariffavtale Login OCS
LOs helikopterutvalg
-Krever at all helikopterflyging med 19 passasjerer må opphøre
LOs helikopterutvalg har vært i kontakt med både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet rundt antall passasjerer i offshorehelikoptrene i dagens koronasituasjon.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 
Flere oljearbeidere blir avslørt for rus på heliportene
Nye testmetoder og økt oppmerksomhet for å avdekke ruspåvirkning blant oljearbeidere på heliporten, gjør at flere blir tatt
– Til nå i år er det blitt rapportert over 20 tilfeller. Det er folk som har blitt stoppet på heliportene fordi de har vært ruspåvirket eller forsøkt å få med seg narkotiske stoffer. Dette er mye. Bare om én slipper gjennom er det for mye, påpeker Tor Greger Hansen, leder i Helikopterbrukerkomiteen, HBK, for alle operatørene på norsk sokkel.

Hansen forteller til Stavanger Aftenblad at det de siste årene er gjort et stort arbeid for å bygge opp kompetanse hos vektere for å se etter tegn og symptomer hos ruspåvirkede personer. Det er også innført spyttester på heliportene for å kunne avdekke ruspåvirkning hos oljearbeidere.

– Rus er en av de største risikoutfordringene i bransjens risikoanalyser, og dette er noe vi har hatt stor oppmerksomhet mot de siste årene. Jeg vil berømme alle operatørene som har stått sammen og samarbeidet godt i dette arbeidet, påpeker Hansen.

Kontrollene virker

Per Steinar Stamnes, sokkelleder i Industri Energi i Equinor, understreker at offshoreansatte som er stoppet og nektet utreise har vært reisende til hele den norske sokkelen. Det ikke er noen miljø eller selskap som utpeker seg.
– Bekymringen i år i forhold til tidligere er at det både er tatt flere som er alkoholpåvirket og flere som har hatt med seg narkotika. Vi har hørt at antallet i år er flere enn tidligere år med en opphopning nå i sommer, sier Per Steinar Stamnes, leder i Industri Energi Equinor Sokkel.

Stamnes mener at antallet personer som er stoppet er et godt bevis på at kontrollfunksjonene inne på heliporten virker. Han forteller at oljearbeidere når som helst etter innsjekking på heliportene kan bli bedt om å teste seg.
Han viser til at det også finnes operatørselskap som gjennomfører tilfeldig rustesting like før avreise. Tilfeldig testing har pågått over to år og har aldri avdekket ruspåvirkning, ifølge Stamnes.
 
 – Stor sjanse for å bli tatt

På heliportene må offshoreansatte gjennom tre kontrollpunkter før de går ombord i et helikopter.

Først gjennom en identifisering ved ankomst, deretter sikkerhetskontroll av bagasje. Og deretter en siste kontroll en halvtime før ombordstigning med en ny sikkerhetskontroll der både id-sjekk og scanning er en del av rutinen.

– Siden testingen ble intensivert, er det stor sjanse for at de som er ruspåvirket eller forsøker å få med seg rusmidler til oljeinstallasjoner ute i havet blir tatt, sier også Tor Greger Hansen.

Han mener det er vanskelig å anslå hvor stor økningen reelt sett er, siden testingen nå er på et helt annet nivå enn tidligere.

– Når vi nå tester bedre enn vi noen gang har gjort, blir også flere tatt. Vi må derfor regne med at mørketallene fra tidligere år er relativt store, understreker Hansen.

Ikke utslag offshore

Per Steinar Stamnes mener rusbruk offshore aldri har vært et utbredt fenomen, men at det var en opphopning nå i sommer.

– Gode rutiner på heliportene har bidratt til at det ikke har gitt utslag offshore. For hadde det vært tilfeller som involverte rusbruk eller mistanke om rusbruk ute på installasjonene, hadde vi hatt kunnskap om det. Det er ingenting som tilsier at det er tilfellet, sier Stamnes.

Han mener at medlemmene hadde merket det gjennom arbeidshverdagen når en arbeider tett opp på hverandre i en så lang periode.


– Tillat å teste

– Terskelen for å si ifra når noe er unormalt er veldig lav. Og det er bra. Alle vi i Equinor ønsker en trygg og sikker arbeidsplass. Og at alle skal reise hjem igjen like hele og friske som de kom ut. Derfor er det en nulltoleranse for rusmisbruk på sokkelen, fortsetter Stamnes.

Han legger til at det er tillatt å rus-teste ved mistanke på alle heliportene.

– Blir det avdekket oppbevaring av illegale rusmidler blir det politianmeldt. Ved alkoholpåvirkning vil Akan (Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani) bli koblet inn i saken samt at saken vil bli tatt opp som en personalsak og håndtert deretter, opplyser Per Steinar Stamnes.
 


   
   Del på:         
 
email email
Arkiv
 • -REGJERINGEN NEKTER ...
 • SAIPEM Offshore Dri...
  It's time for Offshore Drilling Newsletter monthly edition.
 • Er du blitt peritter...
  HAVE YOU BEEN LAID OFF ?
 • Industri Energi krev...
  Industri Energi er glad for at vi har fått på plass en tiltakspakke som skalsikr...
 • Covid-19- WHO Bullet...
  WHO Situation Report - 138. Normal 0 21 false false false ...
 • Nye endringer i dagp...
  Dagpengesatsen som sikrer lavtlønte stoppes allerede i november. Regjeringen ha...
 • Div. om permittering...
  Se vedlagte newsletter.
 • Dagpengene til permi...
 • Industri Energi krev...
  Mange utenlandske oljearbeidere sitter i karantene i Norge uten lønn før de kan ...
 • Stadig færre rigger ...
  Riggtellingen for Nord-Amerika viser at stadig flere rigger blir tatt ut av drif...
 
 - Kabura/Publisher  1.0  | levert av iT Løsninger no as.