Antall Besøkende:258671


Tariffavtale Login OCS
SAVNET LIVBÅT FUNNET AV RUSSISK TANKSKIP
I uværet som herjet Norskehavet for halvannen uke siden, løsnet en av livbåtene fra den nye boreriggen West Mira etter å ha blitt truffet av en bølge.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 
Saipem Drilling Norway AS nektet ansatt å få jobben tilbake
 Da oljearbeideren møtte på jobb etter ferien, fikk han den ubehagelige beskjeden: – Ren trakassering, sier advokat

 Eyvind Mossige er advokat i Industri Energi med møterett for Høyesterett. Han reagerer kraftig på manglende dialog fra Saipem-ledelsens side. Ifølge sysla.no jobbet boresjefen på plattformen Scarabeo 8.

 

Siden en motorsykkelulykke i 2014, der oljearbeideren måtte amputere det ene benet, har Saipem nektet ham å komme tilbake i jobben som boresjef. På tross av at han etter lang opptrening fikk tilbake helseattest, gjennomførte alle nødvendige sikkerhetskurs og ble godkjent for arbeid offshore i 2016, har arbeidsgiveren Saipem stått på at han ikke lenger kan jobbe offshore for dem.

Industri Energi stevnet Saipem

I januar 2019 innkalte mannens fagforening, Industri Energi, til forhandlinger med Saipem-ledelsen. Industri Energi hevdet at oljearbeideren i praksis var oppsagt ettersom han ikke fikk jobbe og ikke fikk utbetalt lønn. Forhandlingene førte ikke fram. Dermed tok Industri Energi-advokat Eyvind Mossige ut stevning mot Saipem med krav om at oppsigelsen kjennes ugyldig. Det ble også lagt ned krav om en midlertidig beslutning om at boresjefen kan gjeninntre i stillingen sin inntil saken er endelig avgjort.

Vant tilbake jobben - blir truet med oppsigelse

Selve tvistesaken om oppsigelse skal opp for retten senere i år, men i starten av juli avga Stavanger tingrett en midlertidig forføyning som gir mannen rett til å gå tilbake i stillingen som boresjef til saken endelig er avgjort, med virkning fra 15. juli

På grunn av ferie, møtte ikke boresjefen på jobb 15. juli. Han møtte først 29. juli, da sommerferien hans var over.

Det har fått Saipem til å true med oppsigelse. De mener boresjefen har hatt et ulegitimert fravær i perioden 15. juli – 28. juli og har innkalt ham til et såkalt «drøftelsesmøte før beslutning om oppsigelse».

«Saipem ser alvorlig på overnevnte forhold og vurderer hvilke konsekvenser dette skal få for ditt ansettelsesforhold. Før vi fatter endelig beslutning, ønsker vi å høre dine synspunkter. Du innkalles med dette til drøftelsesmøte, jf. AML §15-1.», heter det i innkallingen til drøftelsesmøtet.

Fikk tommelen opp fra ledelsen

Advokat Eyvind Mossige i Industri Energi forteller at boresjefen varslet om den planlagte ferien i en SMS og fikk tommelen opp til svar fra ledelsen. Mossige reagerer kraftig på framgangsmåten til Saipem-ledelsen.

– Dette er ren trakassering av en ansatt. Jeg har jobbet med arbeidsrett siden 1997 og har aldri opplevd lignende, sier advokaten til FriFagbevegelse 

 
 Han forteller at boresjefen kommer til å møte på drøftelsesmøte i august for å høre hva arbeidsgiveren har å komme med. Mossige sier det kommer en ny stevning dersom Saipem-ledelsen gjør alvor av oppsigelses-trusselen.

Daglig leder Fabio Micari i Saipem Drilling Norway AS vil ikke gi noen kommentarer til saken. Heller ingen andre i Saipem vil uttale seg.

 

Dette er saken:

2012: Mannen blir fast ansatt som boresjef i Saipem.

2014: Boresjefen blir alvorlig skadet i en motorsykkelulykke. Høyre ben må amputeres over kneet.

2015: Etter ulykken blir mannen sykemeldt fram til sommeren 2015 og inngår avtale med arbeidsgiveren om ulønnet permisjon fram til 1. juni 2016.

2016: Petroleumslege utsteder ny «Helseerklæring for personer i petroleumsvirksomheten» der det blir konkludert at mannen er «Helsemessig skikket for arbeid offshore»

Saipem godtar ikke helseattesten og ber bedrifthelsetjenesten gjøre en ny vurdering. I tillegg blir Petroelumstilsynet bedt om å gjøre en vurdering av mannens protese med tanke på eksplosjonjsfare siden protesen inneholder batteri.

Pretoleumstilsynet mener protesen er en potensiell tennkilde og mener den krever EX-sertifiserng før den kan brukes i petroleumsvirksomhet på land eller i havet. Boresjefen betaler selv for en EX-sertifisering. Protesen blir godkjent for bruk offshore.

2017: Protesen blir byttet ut med en mekanisk protese. Spørsmålet om eksplosjonsfare er ikke lenger relevant.

Boresjefen består nytt sikkerhetskurs ved Falck Nytec gyldig ut oktober 2021.

2018: Saipem overprøver mannens offshoreattest og ber Fylkesmannen i Rogaland vurdere om han kan få helseattest for å jobbe offshore.

Fylkesmannen slår fast at helsekravet og kravet om tilstrekkelig førlighet er oppfylt. Petroleumslegen utsteder ny helseerklæring, med gyldighet fram til april 2020.

Ledelsen i Saipem er fortsatt ikke overbevist og ber om ytterligere dokumentasjon. Boresjefen sender flere erklæringer til til Saipem uten at de tar ham tilbake.

2019: Industri Energi og Saipem møtes til forhandlinger etter arbeidsmiljøloven §17-3. Da forhandlingene ikke fører frem tar Industri Energi ved advokat Eyvind Mossige ut stevning mot Saipem med krav om at oppsigelsen er ugyldig og at han tilkjennes oppreisning.

I juli kommer Stavanger tingrett med en midlertidig kjennelse om at ansatte skal få tilbake jobben sin inntil saken er avgjort, med virkning fra 15. juli.

Mannen er på ferie, og møter på jobb 29. juli. Da blir han innkalt til et drøftelsesmøte før oppsigelse på grunn av ulegitimert fravær 15. – 28. juli. Drøftelsesmøtet skal avholdes i august.

Kilde: Industri Energi/advokat Eyvind Mossige 

    
   Del på:         
 
email email
Arkiv
 • BEST DEEP WATER TOPH...
  Excellent result from the startup of Gulllsjerne well
 • Saipem må betale 1,1...
  Stavanger tingrett har tilkjent en oljearbeider 1,1 millioner i erstatning. Rett...
 • Frykter at dårlig øk...
  Industri Energi er redd kostnadspress kan gjøre det mindre trygt å fly til nors...
 • Flere oljearbeidere ...
  Nye testmetoder og økt oppmerksomhet for å avdekke ruspåvirkning blant oljearbei...
 • Nesten 700 millioner...
  Riggselskapet Borr Drilling, som ble startet av Tor Olav Trøim i 2016, fikk i år...
 • Nye tider for riggse...
  Den ferske toppsjefen i COSL Drilling Europe, Frank Tollefsen, mener riggselskap...
 • Ny sjømannspensjon k...
  Stortinget har i disse dager oppe til behandling en ny pensjonsordning for arbe...
 • IEA: Verdens behov f...
  Behovet for olje kommer ikke til å avta før tidligst på 2030-tallet, ifølge en ...
 • Det lønner seg å vær...
  Maersk-klubben sørger for at ingen mister jobben når rigg går i opplag
 • SAIPEM NEWSLETTER OK...
  SAIPEM NEWSLETTER OKTOBER 2019
 
 - Kabura/Publisher  1.0  | levert av iT Løsninger no as.