Antall Besøkende:256247


Tariffavtale Login OCS
Saipem må betale 1,1 mill. i erstatning til arbeider som måtte amputere bein
Stavanger tingrett har tilkjent en oljearbeider 1,1 millioner i erstatning. Retten mener at mannen ble sagt opp fordi han amputerte beinet, skriver Sysla.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 
IE anker Stena-dom om virksomhetsoverdragelse
 Bergen tingrett konkluderte tidligere denne måneden med at det ikke var virksomhetsoverdragelse da bemanningen av riggen Stena Don ble overført fra et Stena-selskap til et annet. Det er vi sterkt uenige i, og anker derfor dommen.
 

LO-advokat Alexander Cascio, som har ført saken på vegne av våre medlemmer som har saksøkt Stena, understreker at saken er parallell til to andre saker om virksomhetsoverdragelse. Disse sakene vant Industri Energi, en i Høyesterett med Stena i 2012 og en i lagmannsretten med OSM i 2017.

Med motsatte konklusjoner i såpass like saker, mener han det er god grunn til å anke.

– Dommen i tingretten harmonerer veldig dårlig med tidligere rettsavgjørelser. Jeg ser ikke vesentlige forskjeller mellom denne saken og de to tidligere, sier han.

– For det andre er dommen svakt fundert. Vurderingen er kort og veldig summarisk, og viser ikke til rettskilder sier Cascio.

Hva er virksomhetsoverdragelse? Les denne artikkelen på Arbeidstilsynets nettsider

Bakgrunn: Høsten 2016 mistet riggen Stena Don borekonktrakt med Statoil på Troll-feltet. Riggen gikk til varmt opplag på Hanøytangen ved Bergen. En tredjedel av de ansatte – 69 personer – fortsatte i jobbene sine for å holde riggen varm og kjempe for nye kontrakter, mens om lag to tredjedeler ble permittert. Alle som jobbet på Stena Don var ansatt i Stena Drilling AS, et norsk selskap.

I oktober 2017 kom nyheten om at Stena Don skulle sendes til kaldt opplag i Skottland. Alle ansatte i Stena Drilling AS ble oppsagt. Ansvaret for å bemanne riggen ble overført til Stena Drilling PTE Ltd.

Like etter, tidlig i 2018, snudde situasjonen og Stena Don fikk oppdrag for Total i Skottland. Riggen ble oppbemannet med 188 arbeidstagere fra Stena Drilling PTE Ltd. Vi mener at dette er virksomhetsoverdragelse, og at oppsigelsene derfor er ugyldige.

Dissens – ikke alle dommerne var enige

Vi tapte i Bergen tingrett med dommen som kom 4. mars. Her ble Stena frifunnet, men under dissens – ikke alle dommerne var enige. Kort forklart er de tre kriterier som må oppfylles for at det skal være virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven: 1) enhetskriteriet, 2) overføringskriteriet og 3) identitetskriteriet (les mer om disse kriteriene i selve dommen).

I dommen ble to av tre kriterier oppfylt, men flertallet mente at det siste – identitetskriteriet, ikke var oppfylt. Dette ble begrunnet med at riggen ble sendt til kald opplag og dermed skulle drive med noe annet enn boring etter olje og gass.

Viktig spørsmål å få avklart ikke bare for denne ene saken

I tillegg til å hjelpe våre medlemmer i denne konkrete saken og kreve økonomisk erstatning på deres vegne, mener vi avklaring av spørsmålet om virksomhetsoverdragelse har interesse langt utover denne saken. Altså at dette er viktig for langt flere arbeidstakere enn akkurat dem denne saken gjelder

Advokat (H) Eyvind Mossige var partshjelper for Industri Energi til fordel for våre 4 engelske medlemmer.

– Jeg kan vanskelig se at forbundet kan leve med denne dommen, og at dommen, hvis den blir stående, åpner opp for et svekket stillingsvern i en situasjon hvor en rigg går i opplag, sier Mossige. Det er derfor viktig at dommen ankes.

– Som advokat Cascio sier, er denne saken parallell til Songa-dommen, sier han.

Songa-saken ble prosedert av advokat Mossige blant annet i Høyesterett. Industri Energi vil også erklære partshjelp for lagmannsretten.   
   Del på:         
 
email email
Arkiv
 • Møtereferat Tillitsv...
  Vedlagt finner du referat fra Tillitsvalgtkonferansen 2019
 • Varsling av kritikkv...
  Petroleumstilsynet tar i bruk ny digital kanal for varsling om kritikkverdige fo...
 • SAIPEM NEWSLETTER SE...
  Read DRLG SUPT Erlend Sandnes story about his second home Scarabeo5/Saipem
 • Oljearbeidere får si...
  Owe Ingemann Waltherzøe, konserntillitsvalgt i Equinor, har tatt initiativ til å...
 • Industri Energi star...
  Industri Energi starter i høst et omfattende prosjekt med å forberede neste års ...
 • Vær stolt av oljearb...
  I løpet av de siste uken har flere oljearbeidere oppdatert profilbildet sitt på...
 • Vår Energi kjøper al...
  Vår Energi AS, eid av Eni og HitecVision, har i dag signert en avtale om å overt...
 • LO og Industri Energ...
  – LO jobber for petroleumsnæringens vilkår i Norge. Det har vi alltid gjor...
 • -ØKONOMISK KOMPENSAS...
  Eriksen fikk sparken fordi han nektet å barbere seg. Onsdag skulle han møtt arbe...
 • Fordeler for deg som...
  Industri Energi …arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasj...
 
 - Kabura/Publisher  1.0  | levert av iT Løsninger no as.