Antall Besøkende:241340


Tariffavtale Login OCS
«Alvorlige brudd på regelverket» på Scarabeo 8
Petroleumstilsynet har ført tilsyn med beredskap og logistikk om bord på Scarabeo 8.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 
IE anker Stena-dom om virksomhetsoverdragelse
 Bergen tingrett konkluderte tidligere denne måneden med at det ikke var virksomhetsoverdragelse da bemanningen av riggen Stena Don ble overført fra et Stena-selskap til et annet. Det er vi sterkt uenige i, og anker derfor dommen.
 

LO-advokat Alexander Cascio, som har ført saken på vegne av våre medlemmer som har saksøkt Stena, understreker at saken er parallell til to andre saker om virksomhetsoverdragelse. Disse sakene vant Industri Energi, en i Høyesterett med Stena i 2012 og en i lagmannsretten med OSM i 2017.

Med motsatte konklusjoner i såpass like saker, mener han det er god grunn til å anke.

– Dommen i tingretten harmonerer veldig dårlig med tidligere rettsavgjørelser. Jeg ser ikke vesentlige forskjeller mellom denne saken og de to tidligere, sier han.

– For det andre er dommen svakt fundert. Vurderingen er kort og veldig summarisk, og viser ikke til rettskilder sier Cascio.

Hva er virksomhetsoverdragelse? Les denne artikkelen på Arbeidstilsynets nettsider

Bakgrunn: Høsten 2016 mistet riggen Stena Don borekonktrakt med Statoil på Troll-feltet. Riggen gikk til varmt opplag på Hanøytangen ved Bergen. En tredjedel av de ansatte – 69 personer – fortsatte i jobbene sine for å holde riggen varm og kjempe for nye kontrakter, mens om lag to tredjedeler ble permittert. Alle som jobbet på Stena Don var ansatt i Stena Drilling AS, et norsk selskap.

I oktober 2017 kom nyheten om at Stena Don skulle sendes til kaldt opplag i Skottland. Alle ansatte i Stena Drilling AS ble oppsagt. Ansvaret for å bemanne riggen ble overført til Stena Drilling PTE Ltd.

Like etter, tidlig i 2018, snudde situasjonen og Stena Don fikk oppdrag for Total i Skottland. Riggen ble oppbemannet med 188 arbeidstagere fra Stena Drilling PTE Ltd. Vi mener at dette er virksomhetsoverdragelse, og at oppsigelsene derfor er ugyldige.

Dissens – ikke alle dommerne var enige

Vi tapte i Bergen tingrett med dommen som kom 4. mars. Her ble Stena frifunnet, men under dissens – ikke alle dommerne var enige. Kort forklart er de tre kriterier som må oppfylles for at det skal være virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven: 1) enhetskriteriet, 2) overføringskriteriet og 3) identitetskriteriet (les mer om disse kriteriene i selve dommen).

I dommen ble to av tre kriterier oppfylt, men flertallet mente at det siste – identitetskriteriet, ikke var oppfylt. Dette ble begrunnet med at riggen ble sendt til kald opplag og dermed skulle drive med noe annet enn boring etter olje og gass.

Viktig spørsmål å få avklart ikke bare for denne ene saken

I tillegg til å hjelpe våre medlemmer i denne konkrete saken og kreve økonomisk erstatning på deres vegne, mener vi avklaring av spørsmålet om virksomhetsoverdragelse har interesse langt utover denne saken. Altså at dette er viktig for langt flere arbeidstakere enn akkurat dem denne saken gjelder

Advokat (H) Eyvind Mossige var partshjelper for Industri Energi til fordel for våre 4 engelske medlemmer.

– Jeg kan vanskelig se at forbundet kan leve med denne dommen, og at dommen, hvis den blir stående, åpner opp for et svekket stillingsvern i en situasjon hvor en rigg går i opplag, sier Mossige. Det er derfor viktig at dommen ankes.

– Som advokat Cascio sier, er denne saken parallell til Songa-dommen, sier han.

Songa-saken ble prosedert av advokat Mossige blant annet i Høyesterett. Industri Energi vil også erklære partshjelp for lagmannsretten.   
   Del på:         
 
email email
Arkiv
 • -Skal ansette mer en...
  Odfjell skal mobilisere to splitter nye rigger i år, og skal derfor ansette mass...
 • Forhandlingsmøte 201...
  Generelt forhandlingsmøte mellom Saipem SpA, Norway Branch og S.E.A Negotiatio...
 • NY KONTRAKT TIL ISLA...
  Island Drilling Company bekrefter nå at de har vunnet en ny kontrakt for Island...
 • IE anker Stena-dom o...
  Bergen tingrett konkluderte tidligere denne måneden med at det ikke var virksom...
 • Seadrill tror på vek...
  – 2019 vil fortsatt bli krevende, men fra neste år mener vi alle piler vi...
 • Beacon Atlantic skal...
  Riggen er tildelt en kontrakt med Neptune Energy for boring av 6 faste brønner, ...
 • Aker BP med nytt olj...
  Aker BP ASA har funnet olje og gass i letebrønn 24/9-14 S (Froskelår Main) og e...
 • Brudd i lønnsforhand...
  - Det er skuffende at NHO ikke ville komme norske arbeidstakere i møte, sier LO...
 • Hva tenker Transocea...
  Fem av de mest sentrale riggselskapene på norsk sokkel er alle samlet på Bore- o...
 • -KULDEN FLYTTER CREW...
  Kulden har skapt så store problemer for helikoptertrafikken fra Kirkenes, at Equ...
 
 - Kabura/Publisher  1.0  | levert av iT Løsninger no as.