Antall Besøkende:234805


Tariffavtale Login OCS
Departementet deler ut 83 letelisenser
Olje- og energidepartementet opplyste tirsdag at det deles ut 83 lete- og utvinningstillatelser på norsk sokkel.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 
Pålegg etter tilsyn med Prosafe – Safe Zephyrus
Ptil har ført tilsyn med Prosafe rettet mot styring av arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning på Safe Zephyrus. 
 

Tilsynet identifiserte omfattende brudd på regelverket. Flere av avvikene var tidligere påvist hos Prosafe.

Tilsynet identifiserte følgende avvik fra kravene i regelverket:

 • Styring av arbeidsmiljø
 • Kompetanse og ansvarsavklaring
 • Hørselsskadelig støy
 • Kjemisk helserisiko
 • Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager
 • Arbeidsmiljøutvalg (AMU) og vernetjeneste
 • Tilrettelegging for samarbeid mellom bedriftshelsetjenester
 • Psykososialt arbeidsmiljø

Ptil har gitt følgende pålegg til Prosafe:

1. Gjennomgå selskapets styringssystem for arbeidsmiljø med tilhørende arbeidsprosesser som blant annet skal sikre kompetanse, kartlegginger, risikovurderinger, korrigering av feil og mangler, og forbedring. Arbeidet skal inkludere en analyse av hvorfor mangler knyttet til styring av arbeidsmiljø ikke er blitt identifisert og korrigert på Safe Zephyrus.

2. Gjennomføre nødvendige forbedringstiltak på Safe Zephyrus.

3. Sikre at resultater og læring også omfatter andre innretninger med SUT under Prosafes ansvarsområde i Norge.

En tidfestet plan for å etterkomme pålegget skal oversendes Ptil innen 31. januar 2019.   
   Del på:         
 
email email
Arkiv
 • Sikret seg borekontr...
  Saipem har blitt tildelt flere borekontrakter, både offshore og onshore. Den sam...
 • Ny IA-avtale: Fortsa...
  – LO er fornøyd med at arbeidslivets parter har kommet til enighet om en ...
 • Tørr brønn nær Njord...
  Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 830, er i ferd med å avslutt...
 • Pålegg etter tilsyn ...
  Ptil har ført tilsyn med Prosafe rettet mot styring av arbeidsmiljø og arbeidsta...
 • Nå heter det LOfavør...
  LOfavør Kollektiv hjemskifter navn til LOfavør Innboforsikring fra 1. januar 2...
 • -SE HVOR DET BORES P...
 • Varsel om pålegg til...
  I 2005 ble det avdekket mangler ved livbåter på norsk sokkel. I ettertid har nær...
 • NYTT SELSKAP - VÅR ...
  I dag blir Eni Norge og HitecVisions Point Resources slått sammen til ett selsk...
 • Skal ansette fult no...
  5. desember kunne Sjøfartsdirektoratet ønske en splitter ny rigg velkommen inn ...
 • 10 nye brønner inn i...
  PETRO har oppdatert sin populære leteoversikt og fylt på med hele ti nye brønner...
 
 - Kabura/Publisher  1.0  | levert av iT Løsninger no as.